Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Notes on using the

Notes on using the camera Как да използвате това упътване Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на страницата, за да преминете към съответния раздел. Тази опция е удобна, когато търсите функция, която желаете да използвате. Съдържание Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Търсене на информация по функция Търсене на информация по примерни изображения Търсене на информация в списък с менюта. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Търсене по примерни изображения Търсене на информация по ключова дума Азбучен указател Търсене в менюто Mожете да прескочите на съответната страница, като щракнете върху номера й. Маркировки и обозначения, използвани в това упътване Намаляване на ефекта “червени очи” Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за да намали ефекта “червени очи”. 1 [Menu] t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка. On Off Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените очи. Не се използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи. Забележки • Прикрепете и повдигнете светкавицата, за да използвате функцията за намаляване на ефекта “червени очи”. • Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] заедно с функцията [Smile Shutter]. • Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне желания ефект. Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането - например разстояние до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното светване на светкавицата. z Каква е причината за феномена “червени очи”? В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”. В това упътване, поредицата от операции е показана със стрелки (t). Работете с фотоапарата, като извършвате операциите в указания ред. Настройката по подразбиране е отбелязана с . Показва предупреждения и ограничения, свързани с правилната работа на фотоапарата. Азбучен указател Фотоапарат Око Ретина z Показва полезна информация. 2 BG

Съдържание Забележки за използване на фотоапарата Основни операции Как да използвате това упътване .............................2 Търсене по примерни изображения..............................5 Идентификация на частите..................................... 11 Списък с икони на екрана............................................14 Използване на контролния диск и функционалните бутони.............................................16 Търсене в менюто........................................................18 Запис на изображения................................................. 23 Възпроизвеждане на изображения............................ 25 Изтриване на изображения....................................... 27 Творчески снимки........................................................ 28 Използване на функции с контролния диск DISP (Съдържание на дисплея).................................. 34 (Компенсация на експозицията).......................... 36 (Индекс с изображения)........................................ 37 Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Използване на функции в менюто Shoot Mode (Режим на запис).....................................18 Camera (Фотоапарат).................................................19 Image size (Размер на изображението).....................19 Brightness/Color (Осветеност/Цветове) ................ 20 Playback (Възпроизвеждане)...................................... 20 Setup (Настройки)....................................................... 20 Продължава r 3 BG

 • Page 1: 4-275-473-11(1) Цифров фот
 • Page 5 and 6: Търсене по примерн
 • Page 7 and 8: Запис на макро изоб
 • Page 9 and 10: Запис на залези/нощ
 • Page 11 and 12: Идентификация на ч
 • Page 13 and 14: Търсене в менюто Аз
 • Page 15 and 16: Дисплей 101-0012 1 B Дис
 • Page 17 and 18: Азбучен указател Ф
 • Page 19 and 20: Camera (Фотоапарат) По
 • Page 21 and 22: Setup (Настройки) Позв
 • Page 23 and 24: Запис на изображен
 • Page 25 and 26: Възпроизвеждане на
 • Page 27 and 28: Азбучен указател И
 • Page 29 and 30: z Едновременно изпо
 • Page 31 and 32: Soft Skin Effect (Ефект на
 • Page 33 and 34: Азбучен указател Bri
 • Page 35 and 36: По време на възпрои
 • Page 37 and 38: Азбучен указател Usi
 • Page 39 and 40: z Ако снимате обект,
 • Page 41 and 42: (Запис при нощни ус
 • Page 43 and 44: Частичен цвят (Син)
 • Page 45 and 46: Панорама Позволява
 • Page 47 and 48: 3D Панорама Позволя
 • Page 49 and 50: Ръчна експозиция М
 • Page 51 and 52: Приоритет на скоро
 • Page 53 and 54:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 55 and 56:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 57 and 58:

  Запис с таймера за

 • Page 59 and 60:

  Продължителен запи

 • Page 61 and 62:

  Избор на AF/MF Избира

 • Page 63 and 64:

  Област за автомати

 • Page 65 and 66:

  Прецизен цифров зу

 • Page 67 and 68:

  Запис на усмивка Ко

 • Page 69 and 70:

  Ефект на меките тон

 • Page 71 and 72:

  Размер на изображе

 • Page 73 and 74:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 75 and 76:

  Азбучен указател П

 • Page 77 and 78:

  Баланс на бялото Ре

 • Page 79 and 80:

  Режим на измерване

 • Page 81 and 82:

  DRO/Auto HDR Поправя осв

 • Page 83 and 84:

  Креативен стил Поз

 • Page 85 and 86:

  Изреждане на изобр

 • Page 87 and 88:

  Индекс с изображен

 • Page 89 and 90:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 91 and 92:

  Азбучен указател З

 • Page 93 and 94:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 95 and 96:

  Рефлектор за автом

 • Page 97 and 98:

  Азбучен указател А

 • Page 99 and 100:

  Азбучен указател Н

 • Page 101 and 102:

  Хистограма Извежда

 • Page 103 and 104:

  Цветова гама Начин

 • Page 105 and 106:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 107 and 108:

  Азбучен указател Н

 • Page 109 and 110:

  Настройки за левия

 • Page 111 and 112:

  Настройка на функц

 • Page 113 and 114:

  Custom (Потребителски

 • Page 115 and 116:

  Азбучен указател З

 • Page 117 and 118:

  Азбучен указател Н

 • Page 119 and 120:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 121 and 122:

  Азбучен указател Я

 • Page 123 and 124:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 125 and 126:

  Азбучен указател CTR

 • Page 127 and 128:

  Режим на почистван

 • Page 129 and 130:

  Азбучен указател Р

 • Page 131 and 132:

  Азбучен указател Ф

 • Page 133 and 134:

  Азбучен указател И

 • Page 135 and 136:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 137 and 138:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 139 and 140:

  Connecting with other equipment П

 • Page 141 and 142:

  Преглед на триизме

 • Page 143 and 144:

  Препоръчителна ком

 • Page 145 and 146:

  Инсталиране на соф

 • Page 147 and 148:

  Свързване на фотоа

 • Page 149 and 150:

  Отпечатване на сни

 • Page 151 and 152:

  Бавното мигане озн

 • Page 153 and 154:

  Изтриване/Редактир

 • Page 155 and 156:

  Когато включите фо

 • Page 157 and 158:

  • Функцията за уст

 • Page 159 and 160:

  Others Използване на ф

 • Page 161 and 162:

  Търсене в менюто Аз

 • Page 163 and 164:

  Търсене по примерн

 • Page 165 and 166:

  Търсене по примерн

 • Page 167 and 168:

  Азбучен указател Ц

 • Page 169 and 170:

  Режим на почистван

 • Page 171:

  BG Изхвърляне на ста