Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

и снимайте

и снимайте отново. • Триизмерният панорамен запис не е подходящ при следните ситуации: - Ако обектите се движат. - Ако обектите са твърде близо до фотоапарата - При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст като например небе, пясъчни плажове или ливади. - При изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или водопад. - При запис на обекти като слънцето и електрически светлини, които са много по-ярки от заобикалящата ги среда. • Не можете да записвате триизмерни панорамни изображения в следните ситуации: - Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно. - Ако прекалено клатите фотоапарата. • 3D изображенията се състоят от JPEG файл и MPO файл. Ако някой от двата файла бъде изтрит от вашия компютър, 3D панорамното изображение може да не се възпроизведе правилно. • Можете да въртите фотоапарата хоризонтално само когато снимате триизмерни панорамни изображения. z Съвети за запис на триизмерни панорамни изображения Въртете фотоапарата в малка дъга с постоянна скорост и в посоката, указана на LCD екрана, като се съобразите със следните условия. Необходимо е да въртите с двойно по-бавна скорост, отколкото в режим на панорамен запис. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто • Снимайте обекти в покой • Поддържайте достатъчно разстояние между обекта и фона. • Снимайте триизмерните изображения на добре осветено място или навън. • Определете сцената, която ще снимате, и натиснете бутона на затвора наполовина, за да заключите фокуса, експозицията и баланса на бялото. След това натиснете бутона на затвора докрай и завъртете фотоапарата. • Когато използвате вариообектив, препоръчваме ви да го използвате към страната W. • Можете да изберете посоката чрез [Menu] t [Image Size] t [Panorama Direction] и можете да изберете размера на изображението чрез [Menu] t [Image Size] t [Image Size]. Азбучен указател z Имена на файловете за триизмерните изображения Триизмерното изображение е съставено от JPEG и MPO файлове. Ако прехвърляте изображения, записани с 3D функции, на компютър, данните на следните два вида изображения се запазват в една и съща папка на компютъра. •DSC0sss.jpg •DSC0sss.mpo Ако изтриете JPEG файла или MPO файла, които съставят триизмерното изображение, това изображение не можете да се възпроизвежда успешно. 48 BG

Ръчна експозиция Можете да снимате с желана настройка за експозицията, като едновременно регулирате скоростта на затвора и стойността на блендата. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure]. 2 Неколкократно натиснете долната част на контролния диск, за да изберете скоростта на затвора или стойността на блендата. Екраните за скорост на затвора и стойност на блендата се появяват един след друг. Скорост на затвора Съдържание Търсене по примерни изображения 3 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната стойност. Проверете стойността на експозицията “MM” (измерена ръчно*). Към +: Изображенията стават по-светли. Към -: Изображенията стават по-тъмни. 0: Подходящата експозиция, определена от фотоапарата. 4 Фокусирайте и снимайте обекта. Диафрагма (F стойност) Измерена ръчно Търсене в менюто Азбучен указател Забележки • Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Изберете тези опции, като прибирате или изваждате светкавицата с пръст. • Индикаторът (Предупреждение за трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на ръчна експозиция. • ISO настройката [ISO AUTO] се задава в положение [ISO 200] в режим на ръчно задаване на експозицията. Задайте ISO чувствителността, ако това е необходимо. • Осветеността на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното записано изображение. 49 BG Продължава r