Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Видеоклип Image

Видеоклип Image Size (Размер на изображението) Brightness/Color (Осветеност/Цветове) Позволява ви да извършвате настройки за осветеността, като например режим на измерване, и настройки на цветовете като например баланс на бялото. Exposure Comp. (Компенсация на експозицията) ISO White Balance(Баланс на бялото) Metering Mode (Режим на измерване) Избира размера на изображението. Компенсира осветеността на цялото изображение. Задава ISO чувствителност. Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на околната среда. Избира начина, който се използва за измерване на осветеността. Flash Compensation Регулира количеството светлина от светкавицата. (Компенсация на светкавицата) DRO/Auto HDR (DRO/ Автоматично поправя осветеността и контраста. Автоматична HDR) Creative Style (Креативен стил) Избира начин на обработка на изображението. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Playback (Възпроизвеждане) Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане. Delete (Изтриване) Slide Show (Изреждане на изображения) Still/Movie Select (Избор на снимки/видеоклипове) Image Index (Индекс с изображения) Изтрива изображения. Възпроизвежда автоматично изображения. Избира дали да се зададе режим на възпроизвеждане на снимки или видеоклипове. Избира броя изображения, които да се изведат на индекс екрана. Select Folder (Избор на папка) Избира папката със снимки, която да се възпроизведе. Select Date (Избор на дата) Избира видеоклипове от определена дата, които да възпроизвежда. Rotate (Въртене) Завърта изображението. Protect (Защита) Защитава изображения или отменя защитата. 3D Viewing (3D преглед) Свързва към 3D-съвместим телевизор и ви позволява да преглеждате триизмерни изображения. Enlarge Image (Увеличаване Увеличава изображенията. на изображения) Volume Settings (Настройка на Задава сила на звука за видеоклиповете. силата на звука) Specify Printing (Избор за печат) Display Contents (Извеждане на съдържание) Избира изображенията, които да отпечатвате, или извършва настройки за отпечатване. Превключва информацията, която е изведена на екрана за възпроизвеждане. 20 BG Продължава r Азбучен указател

Setup (Настройки) Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте настройките на фотоапарата. Настройки за запис AF Illuminator (Рефлектор за автоматично фокусиране) Red Eye Reduction (Намаляване на ефекта “червени очи”) Auto Review (Автоматичен преглед) Grid Line (Насочващи линии) Peaking Level (Ниво на подчертаване) Histogram (Хистограма) MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране) Color Space (Цветова гама) SteadyShot (Устойчиво снимане) Release w/oLens (Запис с/без обектив) Long Exposure NR (Намаляване на шума при дълга експозиция) High ISO NR (Намаляване на шума при висока стойност на ISO) Movie Audio Rec (Запис на звук за видеоклип) Активира рефлектора за автоматично фокусиране, за да помогне при фокусирането на места с ниска осветеност. Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа, за да се избегне ефекта на “червените очи”. Задава Sets the времето display time за извеждане of the image на изображението right after shooting. веднага след записа. Включва насочващите линии, които ви помагат да извършите композицията на изображението. Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят. Извежда хистограмата с дистрибуция на светлите и тъмните тонове. Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране. Променя вида на цветовата гама. Компенсира движението на фотоапарата. Задава настройка дали да освободи затвора или не, когато няма прикрепен обектив. Задава настройка за намаляване на смущенията, когато записвате с дълга експозиция. Задава настройка за намаляване на смущенията, когато записвате с висока стойност на ISO. Включва записа на звук при запис на видеоклип. Настройки за мултифункционалния бутон Настройки за левия бутон Задава функции за левия бутон на контролния диск Настройки за десния бутон Задава функции за десния бутон на контролния диск Настройка на функционалния Задава функции за функционалния бутон B бутон B Настройка на функционалния Задава функции за функционалния бутон C бутон C Custom (Потребителски) Задава потребителски функции за функционалния бутон C. Основни настройки Menu start (Стартиране на менюто) Beep (Звуков сигнал) Language (Език) Date/Time Setup (Настройки на датата и часа) Търсене по примерни изображения Избира първото изведено меню от главното меню или последния екран с менюта. Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда при работата с фотоапарата. Избира езика, който се използва на екрана. Настройва датата и часа. 21 BG Продължава r Съдържание Търсене в менюто Азбучен указател