Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Ak používate

Ak používate počítač Macintosh (pokračovanie) Zobrazenie návodu “First Step Guide” Dvakrát kliknite na “FirstStepGuide(PDF)”. Pre zobrazenie súborov PDF je potrebný Adobe Reader. Ak nie je v PC nainštalovaný, môžete ho stiahnuť z web stránky Adobe Systems: http://www.adobe.com/ 102

Riešenie problémov Riešenie problémov Riešenie problémov Ak sa pri používaní vášho kamkordéra stretnete s akýmkoľvek problémom, použite pri jeho riešení nasledovný prehľad. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony. Prevádzka Kamkordér nepracuje, aj keď je zapnutý. • Po zapnutí trvá niekoľko sekúnd, kým sa kamkordér pripraví na snímanie. Nejde o poruchu. • Odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra alebo vyberte akumulátor, potom cca po minúte všetko znovu zapojte. Ak funkcie stále nepracujú, špicatým predmetom stlačte tlačidlo RESET (str. 140). (Stlačením tlačidla RESET dôjde k vymazaniu všetkých nastavení vrátane času.) • Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky pri primeranej teplote. [DEMO MODE] nefunguje. • Prepínač POWER nastavte na (Pohyblivý záznam). Kamkordér vibruje. • V závislosti od stavu disku sa môžu vyskytnúť vibrácie. Nejde o poruchu. Počas prevádzky cítite v dlani vibrácie, alebo počuť slabý hluk. • Nejde o poruchu. Z kamkordéra sa periodicky ozýva prevádzkový hluk. • Nejde o poruchu. Z kamkordéra sa ozýva prevádzkový hluk, ak zatvoríte kryt priestoru pre disk bez vloženého disku. • Kamkordér sa pokúša sprístupniť disk. Nejde o poruchu. Kamkordér sa zohrieva. • Kamkordér bol dlho zapnutý. Nejde o poruchu. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky pri primeranej teplote. Akumulátor/Batérie/Zdroje napájania Kamkordér sa nezapol. • Akumulátor nie je v kamkordéri správne vložený. Do kamkordéra založte maximálne nabitý akumulátor (str. 26). • Akumulátor je vybitý alebo takmer vybitý. Nabite akumulátor (str. 26). • Sieťová šnúra AC adaptéra je odpojená od elektrickej siete. Pripojte ju do elektrickej siete (str. 26). Pokračovanie , 103