Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Vyskúšajte čaro HD

Vyskúšajte čaro HD (vysoké rozlíšenie) záznamu B Kamkordér sníma vo formáte AVCHD aj DVD. Formát záznamu závisí od obrazovej kvality, HD (vysoké rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie). Ak používate v kamkordéri nový disk, zvoľte obrazovú kvalitu (str. 33). b Poznámky • Kvalitu nie je možné zmeniť uprostred disku. • Záznam nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) nie je možné konvertovať do kvality HD (vysoké rozlíšenie). • Kamkordér je kompatibilný so štandardom “1440 × 1080/50i” formátu AVCHD (str. 127). “Formát AVCHD 1080i” je v tomto návode skrátený na “AVCHD”, s výnimkou situácií, kedy sa vyžaduje podrobnejší popis. B Kvalita HD (vysoké rozlíšenie) B Kvalita SD (štandardné rozlíšenie) Formát AVCHD Formát DVD Rozlíšenie záznamu je cca 3,75 násobkom bežného SD (štandardné rozlíšenie) záznamu. Snímanie záznamu vo vysokom rozlíšení. Odporúča sa, aj keď nevlastníte TVP s vysokým rozlíšením. Disk je možné prehrávať len v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD (str. 70). b Poznámky • Záznam vo formáte AVCHD nie je možné prehrávať vo väčšine aktuálne dostupných DVD zariadení, ktoré nie sú kompatibilné s formátom AVCHD. Snímanie záznamu v štandardnom rozlíšení. Odporúča sa, ak je dôležitá kompatibilita prehrávania. Disk je možné prehrávať v DVD zariadeniach. b Poznámky • DVD-RW (režim VR) disky je možné prehrávať len na kompatibilných zariadeniach. z Rady • Záznam vo formáte AVCHD je možné prehrávať aj na TVP bez vysokého rozlíšenia. Obrazová kvalita však bude zodpovedať len kvalite SD (štandardné rozlíšenie) (str. 48). 14

Používanie kamkordéra Čas snímania Dostupný čas snímania na jednej strane disku Kvalita HD (vysoké rozlíšenie) Formát AVCHD Režim snímania Približný čas snímania (min.) ( ): Minimálny čas snímania AVC HD 12M (HQ+) (Najvyššia kvalita) AVC HD 9M (HQ) (Vysoká kvalita) AVC HD 7M (SP) (Štandardná kvalita) AVC HD 5M (LP) (Long Play - Dlhý záznam) Kvalita SD (štandardné rozlíšenie) Formát DVD Režim snímania 15 (14) 27 (26) 20 (14) 35 (26) 25 (18) 45 (34) 32 (26) 60 (50) ( ): Minimálny čas snímania Približný čas snímania (min.) SD 9M (HQ) (Vysoká kvalita) SD 6M (SP) (Štandardná kvalita) SD 3M (LP) (Long Play - Dlhý záznam) 20 (18) 35 (32) 30 (18) 55 (32) 60 (44) 110 (80) z Rady • Označenia ako 12M a 9M tabuľke predstavujú priemerný dátový tok. M znamená Mb/s (megabity za sekundu). • Pri používaní obojstranného disku môžete snímať na každú stranu disku (str. 125). Kamkordér používa formát VBR (Variable Bit Rate - Variabilný dátový tok) na automatické nastavovanie obrazovej kvality tak, aby zodpovedala snímanej scéne. Táto technológia spôsobuje rozdiely v dostupnom čase snímania na disk. Pohyblivý záznam obsahujúci dynamické scény a zložité kompozície sa snímajú s vyšším dátovým tokom, čo redukuje celkový dostupný čas snímania. 15