Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

OUTPUT SETTINGS

OUTPUT SETTINGS (Položky pre pripojenie iných zariadení) DISP OUTPUT B LCD PANEL Zobrazovanie údajov (napr. časový kód) na LCD monitore a v hľadáčiku. Stlačte 1 a potom 2. Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V prepnite stránku. Spôsob nastavenia (HOME MENU) t str. 76 (OPTION MENU) t str. 88 Výrobné nastavenia sú označené značkou B. TV TYPE Pri prehrávaní je potrebné konvertovať signál podľa pripojeného TVP. Záznam sa prehráva podľa nasledovných obrázkov. B 16:9 Zobrazenie záznamu na širokouhlom TVP s pomerom strán 16:9. Širokouhlý (16:9) záznam Záznam s pomerom strán 4:3 V-OUT/PANEL Zobrazovanie údajov (napr. časový kód) na TV obrazovke, LCD monitore a v hľadáčiku. COMPONENT Pri pripojení kamkordéra k TVP vybavenému vstupným zložkovým konektorom zvoľte [COMPONENT]. 576i Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP vybavenému vstupným zložkovým konektorom. B 1080i/576i Zvoľte pri pripojení kamkordéra k TVP vybavenému vstupným zložkovým konektorom a schopným zobrazovať signál vo formáte 1080i. 4:3 Zobrazenie záznamu na štandardnom TVP s pomerom strán 4:3. Širokouhlý (16:9) záznam Záznam s pomerom strán 4:3 b Poznámky • Pomer strán záznamu nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je 16:9. 86

Užívateľské nastavenie kamkordéra CLOCK/ LANG (Položky pre nastavenie hodín a jazyka) GENERAL SET (Ostatné nastaviteľné položky) Stlačte 1 a potom 2. Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V prepnite stránku. Spôsob nastavenia (HOME MENU) t str. 76 (OPTION MENU) t str. 88 CLOCK SET Pozri str. 31. AREA SET Môžete nastaviť hodiny na miestny čas (časový posun), bez potreby nastavovania času. Pomocou v/V nastavte miestne časové pásmo, ak používate kamkordér v zahraničí. Podrobnosti pozri v informáciách o časových pásmach na str. 124. SUMMERTIME Toto nastavenie môžete zmeniť bez zmeny nastavenia času. Pri nastavení na [ON] sa čas posunie o hodinu vpred. LANGUAGE SET Môžete zvoliť jazyk pre zobrazenia na LCD monitore. z Rady • Ak medzi voľbami nemôžete nájsť príslušný jazyk, kamkordér ponúka [ENG[SIMP]] (jednoduchá angličtina). Stlačte 1 a potom 2. Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V prepnite stránku. Spôsob nastavenia (HOME MENU) t str. 76 (OPTION MENU) t str. 88 Výrobné nastavenia sú označené značkou B. DEMO MODE Výrobné nastavenie je [ON] - predvádzací režim začne cca 10 minút po nastavení prepínača POWER do režimu (Pohyblivý záznam). • Predvádzací režim sa dočasne ukončí, ak vykonáte nasledovné. – Ak sa počas predvádzacieho režimu dotknete dotykového monitora. (Predvádzací režim sa obnoví po cca 10 minútach.) – Posuniete prepínač OPEN pre otvorenie krytu priestoru pre disk. – Vyberiete alebo vložíte kartu “Memory Stick Duo”. – Nastavíte prepínač POWER do polohy (Statický záber). – Stlačíte (HOME)/ (VIEW IMAGES). REC LAMP (Kontrolka snímania) Pri nastavení [OFF] sa kontrolka snímania počas snímania nerozsvecuje. (Výrobné nastavenie je [ON].) CALIBRATION Pozri str. 132. Pokračovanie , 87