Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Užívateľské

Užívateľské nastavenie kamkordéra Možnosti kategórie (SETTINGS) v HOME MENU ........................... 76 Používanie HOME MENU Zoznam položiek kategórie (SETTINGS) MOVIE SETTINGS ................................................................................ 78 (Položky pre snímanie pohyblivého záznamu) PHOTO SETTINGS ............................................................................... 81 (Položky pre snímanie statických záberov) VIEW IMAGES SET................................................................................ 84 (Položky pre užívateľské nastavenie hlasitosti zvuku a zobrazenia) SOUND/DISP SET ................................................................................. 85 (Položky pre nastavenie pípania a monitora) OUTPUT SETTINGS ............................................................................. 86 (Položky pre pripojenie iných zariadení) CLOCK/ LANG .................................................................................... 87 (Položky pre nastavenie hodín a jazyka) GENERAL SET ...................................................................................... 87 (Ostatné nastaviteľné položky) Aktivácia funkcií pomocou OPTION MENU ...................................... 88 Používanie OPTION MENU Položky snímania v OPTION MENU ...................................................... 89 PROGRAM AE, FADER, SPOT METER atď. Zobrazenie položiek OPTION MENU .................................................... 95 VOLUME, SLIDE SHOW, SLIDE SHOW SET atď. Používanie PC Možnosti práce s PC s OS Windows ..................................................... 96 Inštalácia návodu “First Step Guide” a softvéru ..................................... 98 Zobrazenie návodu “First Step Guide” ................................................. 101 Ak používate počítač Macintosh .......................................................... 101 8

Riešenie problémov Riešenie problémov ..............................................................................103 Výstražné indikátory a hlásenia ............................................................118 Ďalšie informácie Prehľad Používanie kamkordéra v zahraničí .....................................................123 Informácie o diskoch ............................................................................125 Formát AVCHD ....................................................................................127 Pamäťová karta “Memory Stick” ...........................................................128 Akumulátor “InfoLITHIUM” ...................................................................130 Údržba a bezpečnostné upozornenia ...................................................131 Technické údaje ...................................................................................134 Popis častí a ovládacích prvkov ...........................................................138 Indikátory zobrazené v režime snímania/prehrávania ..........................143 Slovník ..................................................................................................146 Index .....................................................................................................148 9