Views
4 months ago

Lecture MPC131 2018

Номын

Номын хавчуурга үүсгэх Íîìûí õàâ÷óóðãà ¿¿ñãýõ õóóäñàíäàà êóðñîðîî áàéðëóóëààä Insert öýñèéí bookmark êîìàíäûã ñîíãîíî. Bookmark name- íîìûí õàâóóðãûí íýðèéã îðóóëíà. Sort by-ýðýìáýëíý. -name-íýðýýð ýðýìáýëíý. - location-áàéðëàëààð ýðýìáýëíý.

Лекц 8 PowerPoint програмын үндсэн ойлголтууд MУЛТИМЕДИА ТАНИЛЦУУЛГА Microsoft Powerpoint программ нь Windows-ын орчны илтгэл бичих зориулалт бүхий программ юм. Программыг эхлүүлэхдээ : 1.Start цэсний Programs хавтсаас Microsoft Powerpoint командын сонголтоор эхлүүлнэ. 2.Эсвэл Microsoft програмын Office Shortcut Bar –аас Powerpoint програмын дүрсэн дээр дарах замаар нээж болно. Энэ үед дэлгэцэнд байгуулах үзүүлэнгийн загварын цэс гарах ба түүнээс шаардлагатай нөхцөлийг сонгон ОК товчыг дарна. Ингээд таны соногосон нөхцөлөөс хамааран ажлын өөр өөр талбарууд бүхий цонх гарна. Үзүүлэнгийн төрөл, дизайныг тодорхойлох Програмыг эхлүүлэхэд үзүүлэнгийн загварыг сонгохыг таниас асуусан цонх дэлгэцэнд гарч ирнэ. Дээрхи цэсээс сонголтуудын утга нь : · Auto Content wizard –бэлэн агуулгат загвар. Энэ нь тодорхой сэдвийн дагуу үзүүлэнгийн ерөнхий дизайныг гаргасан загвар. · Template – Маягт - слайдын бэлэн загваруудаас сонгоно. · Blank presentation – Хоосон үзүүлэн. Слайдын элементийн загвар. · Open an existing presentation– бэлтгэсэн үзүүлэнг нээх. Хэрэглэгчийн өмнө нь бэлтгэн хийж байсан үзүүлэнг нээнэ. Auto Content Wizard -г сонгосон үед Та Auto Content Wizard сонголтыг сонгосон үед загвар сонгох 6 шат бүхий цэсийг гаргана. 1-шат : Start-эхлэл Үзүүлэн байгуулах дарааллыг харуулсан схем гаргана. Дараагийн шатанд шилжихдээ Next , өмнөх шатанд шилжихдээ Back товчнуудыг ашиглан шилжих боломжтой. Харин Cancel товч энэ ажилгааг бүхэлд нь зогсооно.Finish товч эцсийн шатанд шилжүүлэх үүрэгийг гүйцэтгэнэ.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς