Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

Bilag 2

objekt figur/ord

1700-tallet romantik symbolisme (Mallarmé)

Figuren viser, hvorledes vægten i henholdsvis 1700-tallet, romantikken og i

symbolismen er lagt forskellig i forhold til fokusering på enten objekt eller figur/ord. I

1700-tallet er objektet primært, og ordene herfor er altid afbildninger og dermed

sekundære. I romantikken tilstræbes figuren/ordet lige så fysisk som objektet, men er

stadig sekundært – om end i mindre grad end tidligere. I symbolismen er figuren/ordet

det primære, og objektet spiller en sekundær rolle. Der er altså tale om bevægelser

inden for én og samme struktur, men blot med forskellig vægtlægning.

105

More magazines by this user
Similar magazines