Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

målestokke. Disse mentale kræfter kommer uvægerligt til kort over for, hvad der ud fra

hverdagssproget objektivt set kategoriseres som værende det uendeliges formløse

objekter. Sjklovskijs betragtninger om bruddet med automatiseringen ved nedsættelse af

læsetempoet vil derfor høre ind under begrebet om den aktive indsats, som fremover vil

blive anvendt. Men også Blooms idéer om ”deep reading” og ”vanskelig nydelse”,

Kants ”negative Lust”, Lyotards betragtninger om det tekniske arbejde med at få

materialet til at åbne for ikke-materialet og Bonnefoys ”work on words” hører ind under

begrebet om den påkrævede aktive indsats.

Endelig anvendes fremover begreberne indirekthed og diagonalen ud fra

Kants negative æstetik, der foreskriver, at det uendelige kun indirekte kan nås gennem

det mangelfulde. Begreberne videreudvikles efterfølgende gennem Lyotard og

Bonnefoy ud fra den erfaring, at det poetiske sprog er i besiddelse af en klar viden om,

at alt i princippet kan siges, men samtidig udtrykker en erfaring af, at noget alene kan

siges indirekte. Gennem strukturer, der giver en bestemt retning, er det lyrikkens opgave

at antyde, og det er efterfølgende op til læseren at følge disse strukturer ved gennem en

aktiv indsats at færdiggøre, hvad lyrikken alene indirekte siger.

Efter gennemgangen af denne række af teoretikere ses efterhånden en

samlet tankefigur, som udtrykker én kohærent tænkning. Figur 5 illustrerer

tankegangen.

Fig. 5 Samlet tankefigur

Traditionel (spor 1) Paradoksal (spor 2) Diagonal

Til venstre ses figuren illustrerende den traditionelle billeddannelse i spor 1, i midten de Mans

paradoksale billeddannelse i spor 2 og til højre den diagonale billeddannelse, som er det endelige

bud på en tolkningsmodel.

49

More magazines by this user
Similar magazines