Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

fragmenteret og på den vis tegner et mindre flatterende billede af digteren end

det, som Hellingrath præsterer.

3) Den mest epokegørende udgave, der i dag desuden er den kanoniserede udgave,

er Friedrich Beißners Sämtliche Werke (Große Stuttgarter Ausgabe) (Hölderlin:

1943ff/a), som på nøgtern og renset vis lader de afsluttende strofer fremstå med

en fragmenteret karakter, men dog bryder af efter linie 74. Denne udgaves

fortjeneste har været, at den ud fra den fragmentariske ottende strofe har brudt

med digtets hidtil påståede harmoni og inspireret til nye tolkninger, og udgavens

klare force er, at den lader læseren ane, at der er tale om to afsluttende strofer.

Dog er svagheden lige for: Versionen har på forhånd antaget, at Hölderlin

udelukkende har forsøgt at skrive en pindarisk etude, og en sådan éntydiggørelse

er i sig selv udtryk for en tolkende læsning. En sådan antagelse er på ingen måde

final, men blot én – rimelig – mulighed blandt andre.

4) Arbejdet med den konkurrerende Frankfurterudgave (Hölderlin: 1976ff) af D. E.

Sattler er færdiggjort i 2007, og denne udgave opererer ud fra princippet om, at

diverse varianter og fragmenter af digtet bør betragtes som værende skridt på

vejen til den endelige version, og Sattler vælger derfor at publicere både

faksimile-manuskripter såvel som renskrifter og (re)konstruktioner af diverse

slutversioner.

5) Dietrich Uffhausens Bevestigter Gesang (Hölderlin: 1989) er et eksempel på en

udgave, der søger en totaliserende og original form ved at medtage alle (kendte)

varianter af digtene, der således kan læses som partiturer, hvor hvert valg leder

til nye resultater. Intentionen har været gennem en systematiseret og komplet

tekstkritisk udgave ved selvsyn at lade læseren opdage, at digtene fremstår langt

mindre fragmentariske end hidtil antaget. Uffhausens version forsøger sig

dermed med en gengivelse. Og deri er udgaven lykkedes, da forskningen i dag er

enig om, at Hölderlins senværk, som er den kanoniserede betegnelse for

digtningen mellem 1800 og 1806, er langt mindre fragmentarisk end førhen

antaget. Uffhausen kompilerer således Wie wenn am Feiertage… ud fra udkast

på folioarkene og rekonstruerer en niende strofe ud fra et prosafragment, der

116

More magazines by this user
Similar magazines