Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

Men først er det vigtigt at præcisere det nærmere forhold mellem

billedernes treleddede forløb eller tre tempi for billeddannelser og de mere overordnede

første og andet spor. Traditionel billeddannelse er som nævnt udtryk for en digtning ad

spor 1, mens de Mans paradoksale billeddannelser udtrykker spor 2-digtning, da disse

billeder hævder billedets primaritet og har deres udgangspunkt i den paradoksale natur.

Den diagonale forståelses poetiske metaforer er derimod udtryk for billeder, der

bevæger sig inden for spor 2, men på samme tid integrerer spor 1 og spor 2 i en ny (og

tredje!) figur uden at isolere nogen af dem.

Fig. 3 Den diagonale forståelse

Diagonal billeddannelse

De stiplede linier skal understrege diagonalens karakter af ikke-binaritet og indirekthed i forhold

til traditionel billeddannelse (figur 1) og paradoksal billeddannelse (figur 2). Diagonalen er netop

dét, der går på tværs af en horisontal lagdeling i en dualistisk opdelt verden.

Indvendingen ligger lige for. Er diagonalen ikke blot gentagelsen af en

allerede eksisterende binaritet? Svaret herpå er et stort og rungende nej! Inden for det

tredje billedes diagonale forståelse bliver forholdet mellem første og andet spor aldrig

en binaritet som i traditionel og paradoksal billeddannelse, fordi diagonalen fuldt ud

integrerer sporene som moment i sin udfoldelse. Der bliver derfor aldrig tale om at læse

spor 1 og 2 op mod hinanden. Den diagonale poesi vrider derimod alle modsætninger

over i en anden og skævere struktur uden binære modsætninger og traditionelle op/ned-

termer, så læsningen aldrig tvinges til valg mellem spor. Og det er præcis den diagonale

models styrke. Sanseligheden og den fysiske reference er stadig integreret, og de binære

modsætninger er ikke længere modsætninger.

23

More magazines by this user
Similar magazines