Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Datum/klockinst Används

Datum/klockinst Används för att ställa in datumet och klockan igen. 1 [Meny] t [Installation] t [Datum/klockinst]. 2 Ställ in datumet, klockan etc. Innehållsförteckning Sommartid: Datumformat: Väljer [ON] eller [OFF]. Väljer visningsformatet för datum och tid. Sökning av exempelfoton Obs! • Kameran har ingen funktion för att överlagra datum på bilder. Genom att använda ”PMB” på CD-ROMskivan (medföljer), kan du skriva ut eller spara bilder med datumet. Meny-sökning Index 118 SE

Områdesinställning Väljer området där du använder kameran. Med denna inställning kan ställa in det lokala området när du använder kameran utomlands. 1 [Meny] t [Installation] t [Områdesinställning] t önskad inställning. 2 Tryck till höger eller vänster på kontrollratten när du väljer ett område. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 119 SE