Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Kamera Används till att

Kamera Används till att ställa in fotograferingsfunktioner, t ex kontinuerlig tagning, självutlösare och blixt. Matningsläge Blixtläge AF/MF-val Autofokusområde Autofokusläge Precision dig.zoom Ansiktsavkänning Leendeavkänning Leendedetektering Försköningseffekt Fotograferingstips Visa DISP innehåll (Visa innehåll) Bildstorlek Används till att ställa in bildstorlek och aspekt. Väljer matningsläge, t ex kontinuerlig tagning, själv-utlösare eller gafflingstagning. Väljer metoden som används för att utlösa blixten. Väljer automatisk skärpeinställning eller manuell skärpeinställning. Väljer skärpeinställningsområde. Väljer autofokusmetod. Ställer in den digitala zoomen. Känner av människors ansikten automatiskt och justerar skärpa och exponering så som är lämpligt för ansiktena. Varje gång kameran känner av ett leende tas en bild automatiskt. Ställer in känsligheten för Leendeavkänning-funktionen för att känna av leenden. Ställer in nivån för Försköningseffekt. Används till att visa alla fotograferingstips. Växlar informationen som ska visas på tagningsskärmen. Stillbilder Bildstorlek Väljer bildstorlek. Aspekt Väljer aspekt. Kvalitet Väljer komprimeringsformat. 3D-panorama Bildstorlek Väljer bildstorleken för 3D-panoramabilder. Panoramariktning Väljer riktningen att panorera kameran när man tar 3Dpanoramabilder. Panorama Bildstorlek Väljer bildstorleken för panoramabilder. Panoramariktning Väljer riktning att panorera kameran när man tar panoramabilder. Film Bildstorlek Väljer bildstorlek för filmer. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Fortsätter r 20 SE

Ljusstyrka/färg Används till att ställa in ljusstyrkeinställningar som mätning och färginställningar som vitbalans. Expon.kompens. ISO Vitbalans Mätmetod Blixtkompensering DRO/Auto HDR Kreativa inst. Uppspelning Används till att ställa in visningsfunktioner. Kompenserar för ljusstyrkan över hela bilden. Ställer in ISO-känsligheten. Justerar färgtonerna enligt ljusförhållandena i omgivningen. Väljer metoden som används för att mäta ljusstyrkan. Justerar mängden blixtljus. Korrigerar ljusstyrkan eller kontrasten automatiskt. Väljer bildbehandlingsmetod. Radera Raderar bilder. Bildspel Spela upp bilder automatiskt. Stillbilds-/filmval Väljer en stillbild eller film att spela upp. Indexvisning Väljer antalet bilder som ska visas på indexskärmen. Välj mapp Väljer mappen för stillbilder att spela upp. Välj datum Väljer datumet för filmer att spela upp. Vrid Roterar bilden. Skydda Skyddar bilder eller annullerar skyddet. 3D-visning Ansluter till en 3D-kompatibel TV och låter dig visa 3Dbilder. Förstora Förstorar bilder. Volyminställning Ställer in ljudvolymen för filmer. Markera utskrift Väljer bilder att skriva ut eller göra utskriftsinställningar. Visa Under innehåll uppspelning Växlar informationen som ska visas på uppspelningsskärmen. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Installation Används till att göra mer detaljerade tagningsinställningar eller ändra kamerainställningarna. Tagningsinställningar AF-belysning Rödögereducering Snabbgranskning Ställer in AF-belysningen för att underlätta autofokus på mörka platser. Avger förblixt före tagning vid användning av blixten för att förhindra att ögonen blir röda på bilden. Ställer in bildens visningstid genast efter tagning. Fortsätter r 21 SE