Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Index Numeriskt 2:a

Index Numeriskt 2:a ridån ............................................................. 61 3D-panorering .................................................... 48 3D-visning ....................................................... 142 A AdobeRGB ....................................................... 104 AF/MF-val ......................................................... 62 AF-belysning ..................................................... 96 Ansiktsavkänning ............................................... 67 Anslutning Dator ........................................................... 148 TV .............................................................. 140 Anti-rörelseoskärpa ............................................ 45 Aspekt ................................................................ 74 Återställ bilddatabas ........................................ 137 Auto HDR .......................................................... 83 Autoblixt ............................................................ 61 Autofokus ........................................................... 62 Autofokusläge .................................................... 65 Autofokusområde ............................................... 64 Autoprogram ...................................................... 54 B Bildeffekt ..................................................... 31, 43 Bildspel .............................................................. 86 Bildstorlek .......................................................... 72 Bildtagning ......................................................... 24 film ............................................................... 24 stillbild .......................................................... 24 Bländare ............................................................. 53 Bländarprioritet .................................................. 53 Blixt ................................................................... 61 Blixt av ............................................................... 61 Blixtkompensering ............................................. 81 Blixtläge ............................................................. 61 ”BRAVIA” Sync .............................................. 141 Bred bild .......................................................... 124 BULB ................................................................. 51 C Centrumvägd ................................................ 64, 80 D Dator .................................................................143 Rekommenderad miljö ................................143 Datum/klockinst ...............................................118 Datumformat .....................................................118 Demoläge ..........................................................130 Dir man.fokus .....................................................62 DISP ...................................................................35 DMF ...................................................................62 DPOF ..................................................................95 DRO/Auto HDR .................................................82 E Enbilds-AF .........................................................65 Expon.kompens. .................................................37 Eye-Fi-kort .......................................................139 F Fabriksinställningar ..........................................131 Färgfilter .............................................................79 Färgrymd ..........................................................104 Färgtemperatur ...................................................79 Felsökning ........................................................151 Filnummer ........................................................133 Flexibel punkt .....................................................64 Förinställd vitbalans ...........................................79 Formatera ..........................................................132 Försköningseffekt .........................................32, 70 Förstora ...............................................................93 Förstorad uppspelning ........................................26 Fotograferingstips ...............................................71 Foto-kreativitet ...................................................29 Fyllnadsblixt .......................................................61 G Gaffling: Kont. ...................................................60 Göra bakgrunden suddig .....................................30 H Handskymning ....................................................42 Histogram .........................................................102 Högerknappinställning .....................................111 Hög-ISO brusred ..............................................108 Fortsätter r Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 168 SE

I Identifiera delar .................................................. 11 Ikoner ................................................................. 14 Image Data Converter SR ................................ 146 Image Data Lightbox SR ................................. 147 Indexvisning ................................................. 38, 88 ”InfoLITHIUM”-batteripaket .......................... 163 Insp. filmljud .................................................... 109 Installation ................................................. 21, 145 Intelligent auto ................................................... 39 ISO ..................................................................... 77 J JPEG .................................................................. 75 K Kont. matn. s.tidpri. ........................................... 57 Kontin. matning ........................................... 32, 56 KONTR. FÖR HDMI ...................................... 126 Kontrast .............................................................. 84 Kontrollratt ......................................................... 17 Konturframhävningsfärg .................................. 101 Konturframhävningsnivå ................................. 100 Kvalitet ............................................................... 75 L Landskap ............................................................ 41 Långexp.brusred .............................................. 107 Långsam synkron. .............................................. 61 LCD-ljusstyrka ................................................. 122 Leendeavkänning ............................................... 68 Leendedetektering .............................................. 69 M Macintosh ......................................................... 146 Makro ................................................................. 41 Manuell exponering ........................................... 50 Manuellt fokus ................................................... 62 Mappnamnsformat ........................................... 134 Markera utskrift ................................................. 95 Mätmetod ........................................................... 80 Matningsläge ...................................................... 55 Mättnad .............................................................. 84 Meny ...................................................................19 Bildstorlek .....................................................20 Fotoläge ........................................................19 Installation ....................................................21 Kamera ..........................................................20 Ljusstyrka/färg ..............................................21 Uppspelning ..................................................21 Menystartpunkt .................................................115 MF-hjälp ...........................................................103 Minneskort ........................................................161 Multi .............................................................64, 80 N Nattporträtt .........................................................41 Nattvy .................................................................41 Ny mapp ...........................................................136 O Områdesinställning ...........................................119 Opt.dyn.omr ........................................................82 Överföringsinställn. ..........................................139 P Panoramariktning ...............................................76 Panorering ...........................................................46 Pip .....................................................................116 PMB ..................................................................147 PMB Launcher ..................................................145 Porträtt ................................................................41 Precision dig.zoom .............................................66 Programkn. B-inst. ............................................112 Programkn. C-inst. ............................................113 Programknappar .................................................18 R Radera ...........................................................28, 85 RAW ...................................................................75 Rengöringsläge .................................................128 Rödögereducering ...............................................97 Rulla uppspelning ...............................................47 Rutnät .................................................................99 S Scenigenkänning ...........................................24, 39 Scenval ...............................................................41 Självutlös. (kont) ................................................59 Fortsätter r Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 169 SE