Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Autofokusområde Väljer

Autofokusområde Väljer skärpeinställningsområde. Använd denna funktion när det är svårt att få riktig skärpeinställning i autofokusläge. 1 [Meny] t [Kamera] t [Autofokusområde] t önskat läge. Innehållsförteckning (Multi) (Centrumvägd) (Flexibel punkt) Kameran bestämmer vilket av de 25 AFområdena som ska användas för att ställa in skärpan. När du trycker ner avtryckaren halvvägs i läget för tagning av stillbilder, visas en grön ram runt området som skärpan är inställd på. • När Ansiktsavkänning-funktionen är aktiv har AF prioritet på ansikten. Kameran använder enbart AF-området i mittområdet. Flyttar skärpeinställningsområdet så skärpan ställs in på ett litet motiv eller smalt område genom att trycka på den övre/nedre/högra/vänstra delen av kontrollratten. AF-sökarens ram AF-sökarens ram Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index AF-sökarens ram Obs! • När denna funktion är inställd på något annat än [Multi] kan du inte använda [Ansiktsavkänning]- funktionen. • [Multi] väljs när du använder följande funktioner: – Filminspelning – [Intelligent auto] –[Scenval] – [Bildeffekt] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Leendeavkänning] • När AF-belysningen används, inställningen för [Autofokusområde] ogiltig och AF-området indikeras med en streckad linje. AF arbetar med prioritet på och runt centrumområdet. 64 SE

Autofokusläge Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse. 1 [Meny] t [Kamera] t [Autofokusläge] t önskat läge. Obs! AF) (Enbilds-AF) (Kontinuerlig Kameran ställer in skärpan och skärpan låses när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd detta läge när motivet är stillastående. Kameran fortsätter att ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd detta läge när motivet rör sig. • [Enbilds-AF] väljs när du använder följande funktioner: – [Intelligent auto] – [Självutlösare] – [Scenval], förutom [Sport & action] – [Bildeffekt] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Leendeavkänning] – Ett A-fattning-objektiv (säljs separat) används. • [Kontinuerlig AF] väljs när exponeringsläget ställs in på [Sport & action] i [Scenval]. • I [Kontinuerlig AF]-läget hörs inga ljudsignaler när skärpan är inställd på motivet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 65 SE