Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Objektivadapter Genom

Objektivadapter Genom att använda Objektivadapter LA-EA1 (säljs separat), kan du montera ett A-fattning-objektiv (säljs separat) på kameran. Se bruksanvisningen som medföljde Objektivadapter för mer information. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Obs! • Du kan eventuellt inte använda objektivadaptern med en del objektiv. Rådfråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad om vilka objektiv som kan användas. • Hatigheten för kontinuerlig tagning är långsammare. Autofokusfunktion med A-fattning-objektiv Genom att uppgradera Objektivadapter LA-EA1 (säljs separat) kan autofokus (Enbilds- AF) användas när ett A-fattning SAM- eller SSM-objektiv är monterat på kameran. Du kan även använda autofokus (Enbilds-AF) i filminspelningsläge genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. Meny-sökning Index Obs! • Du kan inte använda AF-belysningen när du använder ett A-fattning-objektiv: • Autofokushastigheten blir långsammare jämfört med när ett E-fattning-objekt är monterat. (När ett A-fattning-objektiv är monterat blir autofokushastigheten cirka 2 sekunder till 7 sekunder när man tar bilder under Sony-mätförhållanden. Hastigheten kan variera beroende på motivet, omgivningstemperaturen etc.) • Ljudet från objektivet och kamerans funktioner kan också spelas in under filminspelning. Du kan undvika detta genom att välja [Meny] t [Installation] t [Insp. filmljud] t [Av]. • Det kan ta lång tid eller vara svårt för kameran att ställa in skärpan beroende på objektivet som används eller motivet. 166 SE

Rengöring Rengöring av kamerahuset • Rör aldrig vid några delar inuti kameran, t ex objektivkontakterna. Blås bort damm från insidan av adaptern med en blåsare* som finns att köpa i handeln. Mer information om rengöring av bildsensorn, finns på sidan 128. * Använd inte en sprutborste. Det kan leda till fel på kameran. • Rengör kamerans yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan av den med en torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller höljet. – Kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångsdukar, insektsmedel, solskyddsmedel osv. – Rör inte vid kameran om du har något av ovanstående på händerna. – Låt inte kameran ha kontakt med gummi eller vinyl under längre tid. Rengöring av objektivet • Använd inga rengöringslösningar som innehåller organiska lösningsmedel som thinner eller bensin. • Använd en blåsare för att avlägsna damm från linsytan. Om smutsen är svår att få bort så torka av den med en mjuk duk eller en pappersnäsduk som fuktats med linsrengöringsvätska. Torka i ett spiralmönster från mitten och ut mot kanten. Spruta inte linsrengöringsvätska direkt på linsytan. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 167 SE