Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Självutlösare

Självutlösare ................................................. 32, 58 Skärpa ................................................................ 84 Skriv ut ............................................................. 150 Skydda ............................................................... 92 Slutarprioritet ..................................................... 52 Slutartid .............................................................. 52 Snabbgranskning ................................................ 98 Solnedgång ......................................................... 41 Sommartid ........................................................ 118 Special .............................................................. 114 Specialinställd vitbalans .................................... 79 Sport & action .................................................... 41 Spot .................................................................... 80 Språk ................................................................ 117 sRGB ................................................................ 104 SteadyShot ....................................................... 105 Stillbilds-/filmval ............................................... 87 Strömbesparing ................................................ 121 U Uppspelning ....................................................... 26 Uppspelning på TV .......................................... 140 Uppspelningsskärm .......................................... 125 Uppspelningszoom ............................................. 26 USB-anslutning ................................................ 127 Utl.utan obj. ..................................................... 106 Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index V Välj datum .......................................................... 90 Välj fotomapp .................................................. 135 Välj mapp ........................................................... 89 Vänsterknappinst. ............................................ 110 Varningsmeddelanden ..................................... 157 Version ............................................................. 129 Visa innehåll ...................................................... 35 Visa kortutrymme ............................................ 138 Visn. Hjälpguide .............................................. 120 Visningsfärg ..................................................... 123 Vitbalans ............................................................ 78 Volyminställning ............................................... 94 Vrid .................................................................... 91 W Windows .......................................................... 145 170 SE

Att observera beträffande licensen Programvaran ”C Library”, ”Expat”, ”zlib”, ”dtoa”, ”pcre” och ”libjpeg” finns i kameran. Vi tillhandahåller denna programvara grundat på licensavtal med dess copyrightägare. Baserat på begäran från copyrightägarna för dessa programvaror har vi en skyldighet att informera dig om följande. Vänligen läs följande avsnitt. Läs ”license1.pdf” i ”License”-mappen på CD-ROM-skivan. Det finns licenser (på engelska) för mjukvarorna ”C Library”, ”Expat”, ”zlib”, ”dtoa”, ”pcre” och ”libjpeg”. DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER MPEG-4 VISUAL- PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING AV EN KONSUMENT FÖR ATT (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN (”MPEG-4 VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV MPEG-4-VIDEO SOM HAR KODATS AV EN KONSUMENT SOM ÄGNAR SIG ÅT EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM ERHÖLLS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA MPEG-4-VIDEO. INGEN LICENS SKA GES ELLER ANTYDAS FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION INKLUSIVE SÅDAN SOM RELATERAR TILL REKLAM, INTERN OCH KOMMERSIELL ANVÄNDNING OCH LICENSIERING KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM På GNU GPL/LGPL-tillämpad programvara Programvaran som är berättigad för följande GNU General Public License (härefter benämnd ”GPL”) eller GNU Lesser General Public License (härefter benämnd ”LGPL”) medföljer i kameran. Detta informerar dig att du har rättighet att komma åt, modifiera och återdistribuera källkod för dessa program enligt villkoren i den medföljande GPL/LGPL. Källkoden tillhandahålles på webben. Använd följande URL för att ladda ner den. http://www.sony.net/Products/Linux/ Vi föredrar om ni inte kontaktar oss beträffande innehållet i källkoden. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Läs ”license2.pdf” i ”License”-mappen på CD-ROM-skivan. Det finns licenser (på engelska) för programvaran ”GPL” och ”LGPL”. För att visa PDF-filen krävs Adobe Reader. Om detta program inte finns på datorn kan du ladda ner det från webbplatsen för Adobe Systems: http://www.adobe.com/ 171 SE