Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Mätmetod Väljer

Mätmetod Väljer mätmetoden som avgör vilken del av motivet som ska mätas för att fastställa exponeringen. 1 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [Mätmetod] t önskat läge. Obs! (Multi) (Centrumvägd) (Spot) Mäter ljuset i varje område efter att hela området delats in i flera områden och bestämmer sedan den rätta exponeringen för hela skärmen (multimönstermätning). Mäter den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen, med tonvikt på området i mitten av skärmen (centrumvägd mätning). Mäter endast området i mitten (spotmätning). Denna funktion är användbar när motivet är bakgrundsbelyst eller när det är en stark kontrast mellan motivet och bakgrunden. Spotmätningens korshårsposition på motivet. • Om du ställer in [Mätmetod] på något annat än [Multi], kan [Ansiktsavkänning]-funktionen inte användas. • [Multi] väljs när du använder följande funktioner: – Filminspelning – [Intelligent auto] –[Scenval] – [Bildeffekt] – [Precision dig.zoom] – [Leendeavkänning] Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 80 SE

Blixtkompensering Justerar mängden blixtljus i steg om 1/3 EV inom intervallet –2,0 EV till +2,0 EV. Blixtkompenseringen ändrar endast mängden blixtljus. Exponeringskompensation ändrar mängden blixtljus tillsammans med ändringen av slutartid och bländare. 1 Montera blixten och fäll upp den. 2 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [Blixtkompensering] t önskat värde. Att välja högre värden (+ plussidan) gör blixtnivån högre och bilder ljusare. Att välja lägre värden (– minussidan) gör blixtnivån lägre och bilder mörkare. Obs! • Du kan inte använda [Blixtkompensering] med följande funktioner: – [Intelligent auto] –[Scenval] – [Bildeffekt] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – när ingen blixt är monterad • Det kan hända att den högre blixteffekten inte har någon synlig inverkan p.g.a. den begränsade mängden blixtljus, om motivet är utanför blixtens maximala räckvidd. Om motivet är väldigt nära kan det hända att den lägre blixteffekten inte har någon synlig inverkan. z Tips beträffande justering av ljusstyrkan när man tar bilder av människor • Det är viktigt att balansera ljusstyrkan för människor mot mörka bakgrunder i nattporträtt. Du kan justera ljusstyrkan för människor nära kameran genom att ändra blixtljusets intensitet. • Om motivet är för långt borta för blixten och fortfarande för mörkt efter justering, ska du flytta dig närmare motivet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 81 SE