Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Bildspel Spela upp

Bildspel Spela upp bilder automatiskt. Spelar endast upp 3D-bilder i bildspel på 3D TV:n ansluten till kameran. 1 [Meny] t [Uppspelning] t [Bildspel] t önskat läge t [OK]. Upprepa På Av Intervall Spelar upp bilder i en kontinuerlig slinga. När alla bilder har spelats upp avslutas bildspelet. 1 s Ställer in visningsintervallet för bilder. Visas endast när man spelar upp stillbilder. 3 s 5 s 10 s 30 s Bildtyp Alla Spelar upp alla stillbilder på minneskortet som normala bilder. Visa enbart 3D Spelar upp endast 3D-bilder. Obs! • Du kan inte pausa bildspelet. För att stoppa bildspelet trycker du mitt på kontrollratten. • Du kan inte spela upp stillbilder och filmer tillsammans. Välj en typ av bild med [Stillbilds-/filmval]. • En panoramabild visas över hela skärmen. För att rulla i en panoramabild stoppar du först bildspelet genom att trycka på mitten av kontrollratten när bilden visas och därefter trycker du på mitten igen. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 86 SE

Stillbilds-/filmval Väljer stillbilder eller filmer att spela upp. 1 [Meny] t [Uppspelning] t [Stillbilds-/filmval] t önskat läge. Obs! Stillbilder Film Visar stillbilden. Visar filmen. • Du kan inte visa stillbilder och filmer på samma skärm. z Växla mellan stillbilden och filmen Du kan enkelt växla bildtypen på bildindex. Välj (stillbild) eller (film) på den vänstra delen av skärmen (sida 38). Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 87 SE