Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Aspekt Ställer in

Aspekt Ställer in aspekten för stillbilder. 1 [Meny] t [Bildstorlek] t [Aspekt] t önskat läge. Obs! 3:2 Standard aspekt. Lämplig för utskrifter. 16:9 Avsedda för visning på en HD TV. • Du kan inte använda detta alternativ när du använder följande funktioner: – [Panorering]. – [3D-panorering] Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 74 SE

Kvalitet Väljer komprimeringsformatet för stillbilder. 1 [Meny] t [Bildstorlek] t [Kvalitet] t önskat läge. Innehållsförteckning RAW (RAW) RAW+J (RAW & JPEG) FINE (Fin) STD (Standard) Filformat: RAW (Tar bilder med hjälp av komprimeringsformatet RAW.) Med detta format kan du inte utföra någon digital bearbetning av bilderna. Välj detta format när bilder skall bearbetas på en dator för professionella ändamål. • Bildstorleken är fast inställd på den högsta upplösningen. Bildstorleken visas inte på LCD-skärmen. Filformat: RAW (Tar bilder med hjälp av komprimeringsformatet RAW.) + JPEG En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt när man behöver två bildfiler, en JPEG-fil att titta på och en RAW-fil för redigering. • Bildkvaliteten är fastställd till [Fin] och bildstorleken är fastställd till [L]. Filformat: JPEG Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras. Eftersom kompressionsgraden för [Standard] är högre än för [Fin] är filstorleken för [Standard] mindre än för [Fin]. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort, men samtidigt sjunker bildkvaliteten. • Om bilder inte ska ändras med hjälp av en dator rekommenderar vi att du väljer [Fin] eller [Standard]. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • Du kan inte använda detta alternativ när du använder följande funktioner: – [Panorering]. – [3D-panorering] • Det går inte att lägga till DPOF-registrering (utskriftsbeställning) för bilder i RAW-format. • Det går inte att använda [Auto HDR] med [RAW]- och [RAW & JPEG]-bilder. z RAW-bilder En fil i RAW-format innehåller rådata som ännu inte genomgått någon form av digital behandling. En RAW-fil skiljer sig från vanliga filformat som JPEG på det sättet att den innehåller råmaterial som ska användas för professionella syften. För att kunna öppna en RAW-bild som lagrats med den här kameran krävs programmet ”Image Data Converter SR” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer). Med det programmet går det att öppna en RAW-bild och omvandla den till ett vanligt format som JPEG eller TIFF och det går även att justera om vitbalansen, färgmättnaden, kontrasten osv. 75 SE