Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Installation av

Installation av mjukvaran (Macintosh) Logga på som administratör. 1 Slå på Macintosh-datorn och lägg i CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROM-enheten. 2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen. 3 Kopiera filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen till hårddiskikonen. 4 Dubbelklicka på filen [IDS_INST.pkg] i mappen med de kopierade filerna. Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen. Användning av ”Image Data Converter SR” Med ”Image Data Converter SR” kan du göra följande etc.: • Redigera bilder som är lagrade i RAW-format och göra olika korrigeringar för t.ex. tonkurvan och skärpan. • Justera bilders vitbalans, exponering och kreativa inställningar etc. • Spara bilderna som visas och redigera dem på en dator. Du kan antingen lagra bilden i RAW-format eller lagra den i generellt filformat. z Att använda ”Image Data Converter SR” Se Hjälp. Klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony Image Data Suite] t [Hjälp] t [Image Data Converter SR Ver.3]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index ”Image Data Converter SR”-supportsida (endast engelska) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Fortsätter r 146 SE

Användning av ”Image Data Lightbox SR” Med ”Image Data Lightbox SR” kan du göra följande etc.: • Visa och jämföra RAW/JPEG-bilder som lagrats med denna kamera. • Rangordna bilderna på en femgradig skala. • Ställa in färgetiketter och så vidare. • Visa en bild med ”Image Data Converter SR” och göra justeringar på den. z Att använda ”Image Data Lightbox SR” Se Hjälp. Klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony Image Data Suite] t [Hjälp] t [Image Data Lightbox SR]. ”Image Data Lightbox SR”-supportsida (endast engelska) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Användning av ”PMB” Med ”PMB” kan du göra följande etc.: • Importera bilder som tagits med kameran och titta på dem på datorn. • Organisera bilderna i en kalender på datorn efter tagningsdatumet. • Retuschera (korrigering av röda ögon m.m.), skriva ut och skicka stillbilder som bilagor till e-post, ändra tagningsdata m.m. • Skriva ut eller spara stillbilder med datumet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • ”PMB” är inte kompatibel med Macintosh-datorer. z Att använda ”PMB” Se ”PMB-hjälp”. Dubbelklicka på genvägen för (PMB Hjälp) på skrivbordet. Eller klicka på [Start] t [Alla program] t [PMB] t [PMB-hjälp]. ”PMB”-supportsida (endast engelska) http://www.sony.co.jp/pmb-se/ 147 SE