Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Om batteriets livslängd

Om batteriets livslängd • Batteripaketets livslängd är begränsad. Batterikapaciteten minskar över tiden och genom upprepad användning. Om användningstiden förkortas avsevärt mellan laddningar är det troligtvis dags att byta ut batteriet mot ett annat. • Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och användningsförhållandena för respektive batteripaket. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 164 SE

Batteriladdare • Endast batteripaket av typen NP-FW (och inga andra) kan laddas i batteriladdaren (medföljer). Andra sorters batterier än de av föreskriven typ kan börja läcka, bli överhettade eller explodera om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador. • Ta bort det laddade batteripaketet från batteriladdaren. Om du lämnar kvar batteripaketet fullt uppladdat i laddaren kan dess brukstid förkortas. • CHARGE-lampan på den medföljande batteriladdaren blinkar på något av följande sätt: Snabb blinkning: Sätter på och stänger av lampan med intervall på 0,15 sekunder. Långsam blinkning: Sätter på och stänger av lampan med intervall på 1,5 sekunder. • När CHARGE-lampan blinkar snabbt, ta ur batteriet som laddas, och sätt därefter in samma batteri i batteriladdaren igen. Om CHARGE-lampan blinkar snabbt igen, kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att fel sorts batteripaket är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av specificerad typ. Om batteripaketet är av specificerad typ så ta av det, byt ut det mot ett nytt eller annat batteripaket och kontrollera om batteriladdaren nu fungerar som den ska. Om batteriladdaren fungerar som den ska var det förmodligen fel på batteripaketet. • När CHARGE-lampan blinkar långsamt, indikerar det att batteriladdaren slutar ladda tillfälligt vid standby. Batteriladdaren slutar ladda och går automatiskt in i standbystatus när temperaturen ligger utanför den rekommenderade användningstemperaturen. När temperaturen återgår till lämpligt område, återupptar batteriladdaren laddningen och CHARGE-lampan tänds igen. Vi rekommenderar laddning av batteripaketet i en omgivningstemperatur på mellan 10 °C till 30 °C. • Om batteriladdaren är smutsig kan det hända att det inte går att ladda upp batterier ordentligt. Rengör batteriladdaren med en torr duk eller dylikt. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 165 SE