Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Aby ustawić odstęp

Aby ustawić odstęp czasu między obrazami w trybie pokazu zdjęć Przycisk MENU t 1 t [Pokaz zdjęć] t [Interwał] t Wybór odpowiedniej liczby sekund Odtwarzanie wielokrotne Przycisk MENU t t [WŁ.] 1 t [Pokaz zdjęć] t [Powtórz] Odtwarzanie filmów W ramach tego samego pokazu slajdów nie można wyświetlać zdjęć i filmów. Należy przełączyć się do odtwarzania filmów za pomocą przycisku [Wybierz zdjęcie/film], po czym wybrać rodzaj filmu. Przycisk MENU t 1 t [Pokaz zdjęć] t [Typ filmu] t Wybór właściwego rodzaju filmu Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) można odtwarzać obrazy trójwymiarowe zarejestrowane w trybie Rozległa panorama 3D. Szczegółowe informacje na temat obrazów trójwymiarowych można znaleźć na stronie 210. Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora. Przycisk MENU t t [Wyśw. tylko 3D] 1 t [Pokaz zdjęć] t [Typ obrazu] 134

Sprawdzanie informacji o nagranych obrazach Po każdorazowym naciśnięciu sekcji DISP przycisku sterującego wyświetlane informacje zmieniają się (str. 129). Wyświetlanie informacji podstawowych Zdjęcie Film A Wskaźnik Objaśnienie Karta pamięci (19) Zdjęcie/Film 100-0003 Numer katalogu - pliku (176) 2010 1 1 Data nagrania Rozmiar obrazu zdjęć (149)/Format zdjęć (151)/Rozmiar obrazu zdjęć panoramicznych (150) Jakość obrazu zdjęć (151) - Chroń (139) Wskaźnik Objaśnienie DPOF3 Nastawienie DPOF (183) Ostrzeżenie o niskim poziom naładowania akumulatora (21) 100% Poziom naładowania akumulatora (21) AVCHD MP4 Plik bazy danych przepełniony (202)/ Błąd pliku bazy danych (203) Ostrzeżenie przed przegrzaniem (202) Format pliku filmowego (84) Rozmiar obrazu filmów (151) Korzystanie z funkcji przeglądania 135