Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Wykrywanie twarzy

Wykrywanie twarzy Korzystanie z funkcji Wykrywanie twarzy Aparat wykrywa twarze, ustawia ostrość i ekspozycję, przeprowadza obróbkę obrazu i dobiera ustawienia lampy błyskowej. Domyślnie funkcja Wykrywanie twarzy jest ustawiona na [WŁ.]. Ramka Wykrywanie twarzy W trakcie przeprowadzanej procedury wykrywania twarzy w aparacie pojawia się biała ramka Wykrywanie twarzy. Gdy aparat może uruchomić autofokus, ramki Wykrywanie twarzy zmieniają kolor na pomarańczowy. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy ramki Wykrywanie twarzy zmieniają kolor na zielony. • Jeżeli twarz znajduje się poza obszarem AF dostępnym po naciśnięciu spustu migawki do połowy, obszar AF wykorzystywany przy ustawianiu ostrości zmienia kolor na zielony. • W przypadku wykrycia kilku twarzy przez aparat, automatycznie dokonywany jest wybór priorytetowej twarzy i pojedyncza ramka Wykrywanie twarzy zmienia kolor na pomarańczowy. Ramki Wykrywanie twarzy (białe) Ramki Wykrywanie twarzy (pomarańczowe) Wyłączanie funkcji Wykrywanie twarzy Przycisk Fn t (Wykrywanie twarzy) t [WYŁ.] 96

Technika fotografowania • Kadr należy skomponować w taki sposób, aby ramka Wykrywanie twarzy pokryła się z obszarem AF. Uwagi • W przypadku trybu ekspozycji Rozległa Panorama lub AE z priorytetem zdjęć seryjnych, albo podczas nagrywania filmu nie można korzystać z funkcji Wykrywanie twarzy. • Można wykryć maksymalnie osiem twarzy. • Przy pewnych warunkach fotografowania aparat może nie wykryć żadnej twarzy lub też wykryć inny obiekt. Rejestrowanie uśmiechniętych twarzy (Zdjęcie z uśmiechem) Po wykryciu uśmiechu przez aparat, migawka zostanie wyzwolona automatycznie. 1 Przycisk Fn t (Zdjęcie z uśmiechem) t [WŁ.] t Wybór właściwego trybu Czułość wykrywania uśmiechu • Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik Czułość wykrywania uśmiechu. Używanie funkcji fotografowania 97