Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Miga pięć słupków

Miga pięć słupków skali SteadyShot. • Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie, ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć go ponownie. Jeżeli skala SteadyShot dalej miga, należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowanym serwisem Sony. Symbol „--E-” jest wyświetlony na ekranie. • Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeśli ta procedura nie wyłączy wyświetlanej informacji, sformatować kartę pamięci. 200

Komunikaty ostrzegawcze Jeżeli pojawią się poniższe komunikaty, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niewłaściwy akumulator. Użyj prawidłowego modelu. • Używany jest niewłaściwy akumulator. Ustaw obszar/datę/czas. • Ustawić region, datę i godzinę. Jeżeli nie korzysta się z aparatu przez dłuższy czas, należy doładować wewnętrzny akumulator (str. 27 i 205). Brak dostatecznej energii. • Próbowano wykonać [Czyszczenie], gdy poziom naładowania akumulatora był zbyt niski. Naładować akumulator lub użyć zasilacza sieciowego (oddzielnie w sprzedaży). Nie można użyć karty pamięci. Sformatować kartę? • Karta pamięci została sformatowana z poziomu komputera i format pliku został zmodyfikowany. Wybrać [Enter] i sformatować kartę pamięci. Można ponownie korzystać z tej karty pamięci, ale wszystkie zapisane na niej wcześniej dane zostają skasowane. Zakończenie formatowania może potrwać dość długo. Jeżeli komunikat nadal się pojawia, wymienić kartę pamięci. Błąd karty pamięci • Włożona jest niezgodna karta pamięci lub formatowanie nie powiodło się. Włóż ponownie kartę pamięci. • Włożonej karty pamięci nie można używać w tym aparacie. • Karta pamięci jest uszkodzona. • Złącze karty pamięci jest zabrudzone. Karta pamięci zablokowana. • Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję zapisu. Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana. • Włożonej karty pamięci nie można używać w posiadanym aparacie. 201 Inne