Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Zmiana funkcji

Zmiana funkcji przycisków Zmiana działania przycisku AEL Funkcję przycisku AEL można wybrać spośród następujących dwóch funkcji: – Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie przycisku AEL podczas jego przytrzymywania ([Blokada AEL]). – Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie przycisku AEL do momentu ponownego naciśnięcia przycisku ([Przełącz.AEL]). Przycisk MENU t 1 t [Przycisk AEL] t Wybór właściwego ustawienia Uwagi • Kiedy wartość ekspozycji jest zablokowana, na monitorze LCD i w wizjerze pojawi się . Należy zachować ostrożność, aby nie zresetować tego ustawienia. • Ustawienia [Blokada AEL] i [Przełącz.AEL] mają wpływ na przesunięcie ręczne (str. 80) w trybie ręcznej ekspozycji. • Przy wybranym ustawieniu [Przełącz.AEL] należy pamiętać, aby ponownie nacisnąć przycisk AEL i zwolnić blokadę. Zmiana funkcji przycisku blokady fokusa na funkcję podglądu Jeżeli używany jest obiektyw z przyciskiem blokady fokusa, można zmienić funkcję przycisku na podgląd głębi ostrości. Przycisk MENU t głębi ostr.] 1 t [Przyc.blok.fok.] t [Podgląd Włączanie funkcji Powiększenie W trakcie fotografowania istnieje możliwość powiększenia zdjęcia przyciskiem , aby sprawdzić ostrość obrazu. Przycisk MENU t 160 1 t [Powiększenie] t [WŁ.]

Zmiana innych ustawień Włączanie i wyłączanie dźwięku Włącza dźwięk generowany przy potwierdzeniu nastawienia ostrości, podczas odliczania samowyzwalacza itd. Przycisk MENU t 2 t [Sygnały audio] t Wybór właściwego ustawienia Usuwanie Ekranu pomocy Istnieje możliwość wyłączenia Ekranu pomocy wyświetlanego podczas obsługi aparatu. Jest to przydatne, gdy następna operacja ma być wykonana szybko. Przycisk MENU t 1 t [Ekran Pomocy] t [WYŁ.] Nastawianie czasu, po którym aparat przechodzi do trybu oszczędzania energii Można zmienić czas, po którym aparat będzie przełączany do trybu oszczędzania energii (Oszcz.energii). Naciśnięcie spustu migawki do połowy przywraca tryb robienia zdjęć. Przycisk MENU t właściwego czasu 1 t [Oszcz.energii] t Wybór Zmiana ustawień Uwaga • Jeżeli aparat jest podłączony do telewizora lub ustawiony jest tryb pracy [Pilot], wówczas bez względu na wprowadzone tu ustawienie, będzie on przełączany w tryb oszczędzania energii po upływie 30 minut. Wyzwalanie migawki bez podłączonego obiektywu Istnieje możliwość wyzwalania migawki bez podłączonego obiektywu. Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia aparatu do teleskopu astronomicznego itp. 161