Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Spis treści

Spis treści Przygotowanie aparatu Przed pierwszym użyciem Wykonywanie zdjęć 8 Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ........................ 5 Sprawdzenie dołączonych akcesoriów ........................ 12 Elementy aparatu .......................................................... 13 Ładowanie akumulatora ............................................... 17 Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży) .................................................................. 19 Zakładanie obiektywu .................................................. 25 Przygotowanie aparatu ................................................. 27 Korzystanie z dołączonych akcesoriów ...................... 30 Sprawdzanie liczby zdjęć możliwych do zapisania ..... 32 Czyszczenie .................................................................... 35 Wskaźniki na ekranie .................................................... 39 Przełączanie trybu pracy ekranu pomiędzy monitorem LCD a elektronicznym wizjerem........................ 39 Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP) ............................................................... 40 Wyświetlane dane nagrywania obrazu (Ekran graficzny/ Dane nagrywania (Live View)) ............................ 42 Wyświetlane dane nagrywania obrazu (Wizjer) ............................................................................ 44 Wybieranie funkcji/ustawienia .................................... 46 Wybór funkcji za pomocą przycisku Fn (Funkcja) ............................................................................ 47 Funkcje wybierane za pomocą przycisku Fn (Funkcja) .......................................................... 48 Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU ............................................................................ 49 Zmiana kąta ustawienia monitora LCD ..................... 55 Wykonywanie zdjęcia bez drgań aparatu ................... 56 Poprawna postawa ................................................... 56 Korzystanie z funkcji SteadyShot .......................... 57 Korzystanie ze statywu ............................................ 58 Fotografowanie z ustawieniami automatycznymi ..... 59 Automatyczne fotografowanie z właściwymi ustawieniami ............................... 59 Fotografowanie z ustawieniami dobieranymi automatycznie przez aparat ........................... 61

Używanie funkcji fotografowania Fotografowanie z użyciem ustawienia odpowiedniego dla obiektu ................................................................ 63 Fotografowanie z użyciem zaprogramowanych ustawień zgodnie z daną sceną (Wybór sceny) .... 63 Wykonywanie zdjęć panoramicznych (Nagrywanie rozległe) .................................... 67 Szybkie zdjęcia seryjne (tryb AE z priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych) ..................... 71 Wykonywanie zdjęcia w sposób wybrany przez użytkownika (Tryb ekspozycji)............................... 72 Fotografowanie z użyciem autoprogramu ........ 73 Fotografowanie z regulacją rozmycia tła (Priorytet przysłony) ...................................... 74 Fotografowanie poruszającego się obiektu z użyciem różnych sposobów reprezentacji (Priorytet czasu otwarcia migawki) .............. 77 Fotografowanie z użyciem ekspozycji regulowanej ręcznie (Ekspozycja ręczna) .... 79 Fotografowanie smug z użyciem długiej ekspozycji (BULB) ......................................... 81 Nagrywanie filmów ....................................................... 83 Dostępny czas nagrywania filmu ............................ 85 Uwagi dotyczące nagrywania filmów w trybie ciągłym ............................................................. 86 Wybór metody ustawiania ostrości ............................. 88 Używanie automatycznego ustawiania ostrości ..... 88 Fotografowanie z kompozycją wybraną przez fotografującego (Blokada ostrości) ............... 90 Wybór trybu ustawiania ostrości odpowiadającego ruchowi przedmiotu (Tryb autofokusa) ....... 91 Wybór pola ostrości (Obszar AF) ......................... 92 Ręczne ustawianie ostrości ..................................... 93 Sprawdzanie ostrości przez powiększenie obrazu ............................................................................ 94 Wykrywanie twarzy ...................................................... 96 Korzystanie z funkcji Wykrywanie twarzy ............ 96 Rejestrowanie uśmiechniętych twarzy (Zdjęcie z uśmiechem) ...................................................... 97 Używanie lampy błyskowej ........................................ 100 Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową .......................................................................... 103 Ustawianie jasności obrazu (Ekspozycja, Korekcja błysku, Pomiar) ...................................................... 104 9

 • Page 1 and 2: Aparat cyfrowy z wymiennymi obiekty
 • Page 3 and 4: Jeżeli w zestawie znajduje się pr
 • Page 5 and 6: Uwagi dotyczące korzystania z apar
 • Page 7: Ostrzeżenie dotyczące praw autors
 • Page 11 and 12: Korzystanie z funkcji przeglądania
 • Page 13 and 14: Elementy aparatu Szczegółowe info
 • Page 15 and 16: R Fotografowanie: Przycisk (Ekspozy
 • Page 17 and 18: Ładowanie akumulatora Przed pierws
 • Page 19 and 20: Wkładanie akumulatora/karty pamię
 • Page 21 and 22: Wyjmowanie karty pamięci Upewnić
 • Page 23 and 24: • Gdy świeci się lampka aktywno
 • Page 25 and 26: Zakładanie obiektywu 1 Zdjąć pok
 • Page 27 and 28: Przygotowanie aparatu Ustawianie da
 • Page 29 and 30: Ustawianie ostrości wizjera (Regul
 • Page 31 and 32: Zdejmowanie muszli ocznej W przypad
 • Page 33 and 34: SLT-A33 (Jednostki: Zdjęcia) Pojem
 • Page 35 and 36: Czyszczenie Czyszczenie aparatu •
 • Page 37 and 38: 3 Zaznaczyć opcję [Czyszczenie] k
 • Page 39 and 40: Przed pierwszym użyciem Wskaźniki
 • Page 41 and 42: • Nawet jeśli aparat znajduje si
 • Page 43 and 44: Wskaźnik Objaśnienie Stan procedu
 • Page 45 and 46: Wskaźnik Objaśnienie Wykrywanie t
 • Page 47 and 48: Wybór funkcji za pomocą przycisku
 • Page 49 and 50: Funkcje wybierane za pomocą przyci
 • Page 51 and 52: Menu ustawień własnych Eye-Start
 • Page 53 and 54: Menu Karta pamięci — narzędzie
 • Page 55 and 56: Wykonywanie zdjęć Zmiana kąta us
 • Page 57 and 58: Punkt 2 Przyjmij stabilną pozycję
 • Page 59 and 60:

  Fotografowanie z ustawieniami autom

 • Page 61 and 62:

  Fotografowanie z ustawieniami dobie

 • Page 63 and 64:

  Fotografowanie z użyciem ustawieni

 • Page 65 and 66:

  (Nocny widok) (Z ręki o zmierzchu)

 • Page 67 and 68:

  Wykonywanie zdjęć panoramicznych

 • Page 69 and 70:

  • Ciągłe klikanie migawki, aż

 • Page 71 and 72:

  Szybkie zdjęcia seryjne (tryb AE z

 • Page 73 and 74:

  Fotografowanie z użyciem autoprogr

 • Page 75 and 76:

  2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać

 • Page 77 and 78:

  Fotografowanie poruszającego się

 • Page 79 and 80:

  Fotografowanie z użyciem ekspozycj

 • Page 81 and 82:

  Fotografowanie smug z użyciem dłu

 • Page 83 and 84:

  Nagrywanie filmów 1 Nacisnąć prz

 • Page 85 and 86:

  MP4 Ten format pliku nadaje się do

 • Page 87 and 88:

  SLT-A55/ SLT-A55V SLT-A33 Temperatu

 • Page 89 and 90:

  3 Naciśnij spust migawki do połow

 • Page 91 and 92:

  Wybór trybu ustawiania ostrości o

 • Page 93 and 94:

  Ręczne ustawianie ostrości Gdy wy

 • Page 95 and 96:

  4 Sprawdzić i wyregulować ostroś

 • Page 97 and 98:

  Technika fotografowania • Kadr na

 • Page 99 and 100:

  • Uśmiech powinien być wyraźny

 • Page 101 and 102:

  (Lampa błys. wył.) (Auto błysk)

 • Page 103 and 104:

  Fotografowanie z bezprzewodową lam

 • Page 105 and 106:

  3 Nacisnąć przycisk AEL, aby zabl

 • Page 107 and 108:

  Przycisk MENU t 2 t [Histogram] t [

 • Page 109 and 110:

  Przedbłysk TTL W tej metodzie nat

 • Page 111 and 112:

  Ustawienie ISO Czułość na świat

 • Page 113 and 114:

  * Wyświetlana wartość Lv_ ze wsk

 • Page 115 and 116:

  Obróbka obrazu Wybór żądanej ob

 • Page 117 and 118:

  Uwagi • Przestrzeń Adobe RGB jes

 • Page 119 and 120:

  Ustawianie balansu bieli zgodnie z

 • Page 121 and 122:

  1 WB na przycisku sterującym t (Ni

 • Page 123 and 124:

  Wybór trybu pracy Opisywany aparat

 • Page 125 and 126:

  Używanie samowyzwalacza Użycie 10

 • Page 127 and 128:

  * Światło zastane: Każde świat

 • Page 129 and 130:

  Korzystanie z funkcji przeglądania

 • Page 131 and 132:

  Regulacja głośności Przycisk MEN

 • Page 133 and 134:

  Przełączanie do wyświetlania lis

 • Page 135 and 136:

  Sprawdzanie informacji o nagranych

 • Page 137 and 138:

  Wyświetlanie histogramu A Wskaźni

 • Page 139 and 140:

  Ochrona obrazów (Chroń) Istnieje

 • Page 141 and 142:

  4 Nacisnąć przycisk MENU. 5 Zazna

 • Page 143 and 144:

  • Użyć mini-złącza HDMI na je

 • Page 145 and 146:

  • Jeżeli aparat podłączony za

 • Page 147 and 148:

  Uwagi • Zaraz po włączeniu apar

 • Page 149 and 150:

  Ustawianie rozmiaru i jakości obra

 • Page 151 and 152:

  Film: Rozmiar Im większy rozmiar o

 • Page 153 and 154:

  Ustawianie metody nagrywania na kar

 • Page 155 and 156:

  • Kartę pamięci należy formato

 • Page 157 and 158:

  • Na łączność w ramach sieci

 • Page 159 and 160:

  Przycisk MENU t 3 t [Red.sz.wys.ISO

 • Page 161 and 162:

  Zmiana innych ustawień Włączanie

 • Page 163 and 164:

  Ustawianie monitora LCD Ustawianie

 • Page 165 and 166:

  Sprawdzanie wersji aparatu Opcja ta

 • Page 167 and 168:

  Opcje Resetowane do Zdj.: Format ob

 • Page 169 and 170:

  Oglądanie zdjęć na komputerze Ws

 • Page 171 and 172:

  Korzystanie z oprogramowania Instal

 • Page 173 and 174:

  • Można je zapisać w formacie R

 • Page 175 and 176:

  Podłączanie aparatu do komputera

 • Page 177 and 178:

  2 Przeciągnąć pliki obrazów na

 • Page 179 and 180:

  Tworzenie płyty z filmami Istnieje

 • Page 181 and 182:

  Tworzenie płyty w formacie AVCHD P

 • Page 183 and 184:

  Drukowanie zdjęć Określanie DPOF

 • Page 185 and 186:

  Inne Dane techniczne Aparat [System

 • Page 187 and 188:

  Film (format AVCHD) Zgodny z AVCHD

 • Page 189 and 190:

  Znaki towarowe • jest znakiem tow

 • Page 191 and 192:

  • Akumulator jest rozładowany. W

 • Page 193 and 194:

  Obraz jest nieostry. • Obiekt jes

 • Page 195 and 196:

  Przeglądanie obrazów Nie można o

 • Page 197 and 198:

  • Podłączyć aparat bezpośredn

 • Page 199 and 200:

  Inne Obiektyw zachodzi mgłą. •

 • Page 201 and 202:

  Komunikaty ostrzegawcze Jeżeli poj

 • Page 203 and 204:

  • Nie można zarejestrować w pli

 • Page 205 and 206:

  Wbudowany akumulator Wbudowany akum

 • Page 207 and 208:

  Format AVCHD Format AVCHD to cyfrow

 • Page 209 and 210:

  • Jeżeli triangulacja nie powied

 • Page 211 and 212:

  Uwagi dotyczące plików z obrazami

 • Page 213 and 214:

  Funkcja zapobiegająca osiadaniu ku

 • Page 215 and 216:

  Tryb AE z priorytetem zaawansowanyc

 • Page 217 and 218:

  Kod źródłowy jest dostępny w In