Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Przycisk MENU t

Przycisk MENU t [Aktywne] 1 t [Wyzw.bez obiek.] t Uwaga • Nie można przeprowadzać prawidłowych pomiarów w przypadku obiektywów bez styku elektrycznego, na przykład obiektywów teleskopu astronomicznego. W takich przypadkach ekspozycję należy ustawiać ręcznie, dobierając ją w oparciu o zarejestrowany obraz. Wybór języka Przycisk MENU t 1 t [ Język: ] t Wybór języka Ustawianie demonstracyjnego odtwarzania filmu Aparat można skonfigurować w taki sposób, aby po upływie około minuty bezczynności uruchamiane było demonstracyjne odtwarzanie filmu. Przycisk MENU t [WŁ.] 2 t [Tryb demonstracyjny] t 162

Ustawianie monitora LCD Ustawianie jasności monitora LCD Jasności monitora LCD jest dobierana automatycznie za pomocą czujnika światła (str. 14) w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego. Można ręcznie ustawić jasność monitora LCD lub wybrać odpowiednie ustawienie do pracy na dworze w słoneczny dzień. Przycisk MENU t 1 t [Jasność LCD] t Wybór właściwego ustawienia Uwagi • W przypadku ustawienia [Automatyczne] nie wolno zakrywać czujnika światła, np. ręką. • W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży), jasność monitora LCD jest zawsze ustawiona na maksymalnym poziomie, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne]. • Ustaw na [Automatyczne] lub [Ręczny] dla fotografowania w budynkach, ponieważ ustawienie [Słonecz. dzień] jest zbyt jasne. Ręczne ustawianie jasności wizjera Jasność wizjera jest dostosowywana automatycznie do warunków oświetlenia obiektu. Jasność wizjera można ustawić ręcznie. Zmiana ustawień Przycisk MENU t 1 t [Jasność wizjera] t [Ręczny] t Wybór właściwego ustawienia Uwaga • W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży), jasność wizjera jest zawsze ustawiona na maksymalnym poziomie, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne]. 163