Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Zalecana konfiguracja

Zalecana konfiguracja komputera (Macintosh) Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca konfiguracja komputera. System operacyjny (zainstalowany fabrycznie) „Image Data Converter SR Ver.3” „Image Data Lightbox SR” Połączenie USB: Mac OS X (wer. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) „Image Data Converter SR Ver.3”/„Image Data Lightbox SR”: Mac OS X (wer. 10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard)) Procesor CPU: seria Power PC G4/G5 (zalecany 1.0 GHz lub szybszy)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo lub szybszy Pamięć: zalecany 1 GB lub więcej. Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej Uwagi • Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanego systemu operacyjnego opisanego powyżej oraz w środowisku wielosystemowym. • Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie podłączone dwa lub więcej urządzenia USB, niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać, w zależności od rodzaju podłączonych urządzeń USB. • Podłączenie aparatu z wykorzystaniem interfejsu USB zgodnego ze standardem Hi-Speed USB (zgodnego z USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer (transfer z dużą szybkością), ponieważ opisywany aparat jest zgodny ze standardem Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0). • Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu ze stanu zawieszenia lub uśpienia, komunikacja między aparatem a komputerem może nie zostać przywrócona. 170

Korzystanie z oprogramowania Instalowanie oprogramowania (Windows) Zalogować się jako Administrator. 1 Włączyć komputer i włożyć CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM. Pojawi się okno menu instalatora. • Jeśli okno się nie pojawi, dwukrotnie kliknąć [Komputer] (w systemie Windows XP: [Mój komputer]) t (SONYPMB) t [Install.exe]. • Jeżeli pojawi się ekran Autoodtwarzanie, należy wybrać polecenie „Uruchom: Install.exe” i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiających się na ekranie, aby przeprowadzić instalację. 2 Kliknąć opcję [Zainstaluj]. Upewnić się, że zaznaczone są pozycje „Sony Image Data Suite” i „PMB”, i dalej postępować według instrukcji na ekranie. • Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie (str. 175) w trakcie tej procedury, podłączyć aparat do komputera. • Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie, należy ponownie uruchomić komputer, postępując według instrukcji na ekranie. • W zależności od konfiguracji komputera może zostać zainstalowany zestaw funkcji DirectX. 3 Po zakończeniu instalacji wyjąć CD-ROM. Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a ich ikony skrótów pojawią się na pulpicie. „Image Data Converter SR” „Image Data Lightbox SR” „PMB” „PMB Launcher” „PMB – pomoc” Oglądanie zdjęć na komputerze Uwagi • Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i jego wersja jest niższa od wersji programu „PMB” na płycie CD-ROM (w zestawie), należy również zainstalować program „PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie). 171