Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

3 Po ustawieniu

3 Po ustawieniu ekspozycji wykonać zdjęcie. • Na skali EV sprawdzić wartość ekspozycji (Instrukcja pomiarów*). W stronę +: obraz staje się jaśniejszy. W stronę –: obraz staje się ciemniejszy. Strzałka b B pojawi się, jeżeli ustawiona ekspozycja wykracza poza zakres skali EV. Strzałka zacznie migać, gdy różnica będzie wzrastać. * Gdy aparat jest w trybie M, podawana jest wartość kompensacji w dół lub w górę w oparciu o prawidłową ekspozycję uzyskaną przy użyciu indeksu na wskaźniku kompensacji ekspozycji. Wartość standardowa Uwagi • Wskaźnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie ekspozycji ręcznej. • Jeśli pokrętło regulacyjne jest ustawione na M, ustawienie ISO [AUTO] jest ustawione na [100]. W trybie M ustawienie ISO [AUTO] nie jest dostępne. Czułość ISO należy dobrać zgodnie z potrzebą (str. 111). • W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. Jeśli zdjęcie jest wykonywane z użyciem lampy błyskowej, sprawdź zakres lampy błyskowej (str. 102). Przesunięcie ręczne Można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i wartości przysłony bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji. Przekręć pokrętło regulacyjne podczas naciskania przycisku AEL, aby wybrać kombinację czasu otwarcia migawki i wartości przysłony. 80 Przycisk AEL

Fotografowanie smug z użyciem długiej ekspozycji (BULB) Ten tryb umożliwia: zUzyskiwanie na zdjęciu smug światła, na przykład sztucznych ogni. zUzyskiwanie na zdjęciu smug gwiazd. 1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M. 2 Obróć pokrętło regulacyjne w lewo, aż zostanie wyświetlone [BULB]. Wykonywanie zdjęć BULB 3 Podczas naciskania przycisku obróć pokrętło regulacyjne, aby dostosować wartość przysłony (wartość F). Przycisk 81