Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat obrazów trójwymiarowych można znaleźć na stronie 210. Ustawianie kierunku obracania aparatu w poziomie lub w pionie Istnieje możliwość ustawienia kierunku obracania aparatu w poziomie lub w pionie. Przycisk MENU t 2 t [Panorama: Kierunek] lub [Pan. 3D: kierunek] t Wybór właściwego ustawienia 70

Szybkie zdjęcia seryjne (tryb AE z priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych) Ten tryb umożliwia: zWykonywanie zdjęć seryjnych szybko poruszającego się obiektu w celu uchwycenia właściwego momentu. zFotografowanie min dziecka, które zmieniają się bardzo szybko. 1 Ustawić pokrętło trybu pracy na (SLT-A55/A55V) lub (SLT-A33) (Ciągły Priorytet AE). 2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcia obiektów. • Aparat rejestruje zdjęcia do momentu zwolnienia spustu migawki. • Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z maksymalną szybkością 10 zdjęć na sekundę (SLT-A55/A55V) lub z maksymalną szybkością 7 zdjęć na sekundę (SLT-A33). Wykonywanie zdjęć Techniki fotografowania • Po ustawieniu trybu autofokusa na [Ciągły autofokus], w trakcie fotografowania nadal będzie regulowana ostrość i ekspozycja. • W trybie ręcznego ustawiania ostrości lub gdy autofokus jest ustawiony na [Pojed. autofokus], można regulować czułość ISO i przysłonę. Po wybraniu opcji [Pojed. autofokus] ostrość jest ustalana przy pierwszym zdjęciu. Uwagi • Funkcja Wykrywanie twarzy jest wyłączona. • Po wybraniu funkcji [Auto HDR] przez chwilę wykonywana jest procedura DRO zgodnie z ustawieniem DRO. • Warunki pomiarów. Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych jest mniejsza w zależności od warunków. 71