Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

GPS (tylko model

GPS (tylko model SLT- A55V) Ten system pozwala wskazać dokładne położenie na ziemi. Satelity GPS znajdują się na 6 orbitach na wysokości 20 000 km nad ziemią. W skład systemu GPS wchodzą co najmniej 24 satelity GPS. Do odbiornika GPS docierają sygnały radiowe z satelitów. Sygnały te są wykorzystywane do obliczania aktualnej pozycji odbiornika na podstawie danych orbitalnych (almanach) i czasu propagacji sygnałów itp. Ustalanie pozycji określane jest mianem „triangulacji”. Odbiornik GPS może ustalić szerokość i długość geograficzną danego miejsca w oparciu o sygnały z co najmniej 3 satelitów. • Z uwagi na fakt, że pozycje satelitów GPS zmieniają się nieustannie, w niektórych miejscach i o pewnym czasie ustalenie pozycji aparatu może trwać dłużej, albo odbiornik w ogóle nie będzie w stanie ustalić położenia. • „GPS” to system określania położenia geograficznego w wyniku triangulacji sygnałów radiowych z satelitów GPS. Należy unikać miejsc, gdzie sygnały radiowe mogą być blokowane lub odbijane, na 208 przykład miejsc zacienionych, otoczonych budynkami lub drzewami. Aparatu należy używać na otwartej przestrzeni. • Danych o położeniu nie można zarejestrować w poniższych miejscach lub sytuacjach, w których sygnały radiowe z satelitów GPS nie docierają do aparatu. – W tunelach, pomieszczeniach lub w cieniu budynków. – Pomiędzy wysokimi budynkami albo w wąskich uliczkach otoczonych budynkami. – Pod ziemią, w miejscach gęsto zadrzewionych, pod mostem zwodzonym lub w miejscach, gdzie wytwarzane są pola elektromagnetyczne, na przykład w pobliżu przewodów wysokiego napięcia. – W pobliżu urządzeń wytwarzających sygnały radiowe w tym samym paśmie częstotliwości co aparat: w sąsiedztwie telefonów komórkowych lub innych urządzeń pracujących w paśmie 1,5 GHz. Informacje dotyczące błędów triangulacji • Przemieszczanie się po włączeniu aparatu powoduje wydłużenie czasu do rozpoczęcia triangulacji w porównaniu z sytuacją, gdy pozostajemy z aparatem w tym samym miejscu.

• Jeżeli triangulacja nie powiedzie się, wówczas na obrazach rejestrowanych przez aparat może być nagrywana pozycja ustalona podczas wcześniejszej procedury triangulacji. • Błąd spowodowany położeniem satelitów GPS Aparat przeprowadza automatycznie triangulację bieżącej pozycji, gdy odbiera sygnały radiowe z co najmniej 3 satelitów GPS. Błąd triangulacji dopuszczalny przez satelity GPS wynosi około 30 m. W pewnych warunkach terenowych błąd triangulacji może ulec zwiększeniu. W takim przypadku bieżące położenie może odbiegać od pozycji wskazywanej na mapie przez system GPS. Obecnie satelity GPS są kontrolowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i stopień dokładności może zostać celowo zmieniony. • Błąd podczas procedury triangulacji Podczas triangulacji aparat pobiera informacje o pozycji mniej więcej co 15 sekund. Dane o położeniu są rejestrowane na obrazie z opóźnieniem w stosunku do ich uzyskania, dlatego rzeczywiste miejsce rejestracji obrazu może nieco odbiegać od lokalizacji na mapie określonej przez system GPS. Informacje o ograniczeniach dotyczących korzystania z systemu GPS w samolocie W trakcie startu i lądowania samolotu aparat powinien być wyłączony zgodnie z instrukcją personelu pokładowego. Pozostałe ograniczenia Z systemu GPS należy korzystać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym miejscu lub w danej sytuacji. Informacje dotyczące układu współrzędnych geograficznych Wykorzystywany jest układ współrzędnych geograficznych „WGS-84”. Inne 209

 • Page 1 and 2:

  Aparat cyfrowy z wymiennymi obiekty

 • Page 3 and 4:

  Jeżeli w zestawie znajduje się pr

 • Page 5 and 6:

  Uwagi dotyczące korzystania z apar

 • Page 7 and 8:

  Ostrzeżenie dotyczące praw autors

 • Page 9 and 10:

  Używanie funkcji fotografowania Fo

 • Page 11 and 12:

  Korzystanie z funkcji przeglądania

 • Page 13 and 14:

  Elementy aparatu Szczegółowe info

 • Page 15 and 16:

  R Fotografowanie: Przycisk (Ekspozy

 • Page 17 and 18:

  Ładowanie akumulatora Przed pierws

 • Page 19 and 20:

  Wkładanie akumulatora/karty pamię

 • Page 21 and 22:

  Wyjmowanie karty pamięci Upewnić

 • Page 23 and 24:

  • Gdy świeci się lampka aktywno

 • Page 25 and 26:

  Zakładanie obiektywu 1 Zdjąć pok

 • Page 27 and 28:

  Przygotowanie aparatu Ustawianie da

 • Page 29 and 30:

  Ustawianie ostrości wizjera (Regul

 • Page 31 and 32:

  Zdejmowanie muszli ocznej W przypad

 • Page 33 and 34:

  SLT-A33 (Jednostki: Zdjęcia) Pojem

 • Page 35 and 36:

  Czyszczenie Czyszczenie aparatu •

 • Page 37 and 38:

  3 Zaznaczyć opcję [Czyszczenie] k

 • Page 39 and 40:

  Przed pierwszym użyciem Wskaźniki

 • Page 41 and 42:

  • Nawet jeśli aparat znajduje si

 • Page 43 and 44:

  Wskaźnik Objaśnienie Stan procedu

 • Page 45 and 46:

  Wskaźnik Objaśnienie Wykrywanie t

 • Page 47 and 48:

  Wybór funkcji za pomocą przycisku

 • Page 49 and 50:

  Funkcje wybierane za pomocą przyci

 • Page 51 and 52:

  Menu ustawień własnych Eye-Start

 • Page 53 and 54:

  Menu Karta pamięci — narzędzie

 • Page 55 and 56:

  Wykonywanie zdjęć Zmiana kąta us

 • Page 57 and 58:

  Punkt 2 Przyjmij stabilną pozycję

 • Page 59 and 60:

  Fotografowanie z ustawieniami autom

 • Page 61 and 62:

  Fotografowanie z ustawieniami dobie

 • Page 63 and 64:

  Fotografowanie z użyciem ustawieni

 • Page 65 and 66:

  (Nocny widok) (Z ręki o zmierzchu)

 • Page 67 and 68:

  Wykonywanie zdjęć panoramicznych

 • Page 69 and 70:

  • Ciągłe klikanie migawki, aż

 • Page 71 and 72:

  Szybkie zdjęcia seryjne (tryb AE z

 • Page 73 and 74:

  Fotografowanie z użyciem autoprogr

 • Page 75 and 76:

  2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać

 • Page 77 and 78:

  Fotografowanie poruszającego się

 • Page 79 and 80:

  Fotografowanie z użyciem ekspozycj

 • Page 81 and 82:

  Fotografowanie smug z użyciem dłu

 • Page 83 and 84:

  Nagrywanie filmów 1 Nacisnąć prz

 • Page 85 and 86:

  MP4 Ten format pliku nadaje się do

 • Page 87 and 88:

  SLT-A55/ SLT-A55V SLT-A33 Temperatu

 • Page 89 and 90:

  3 Naciśnij spust migawki do połow

 • Page 91 and 92:

  Wybór trybu ustawiania ostrości o

 • Page 93 and 94:

  Ręczne ustawianie ostrości Gdy wy

 • Page 95 and 96:

  4 Sprawdzić i wyregulować ostroś

 • Page 97 and 98:

  Technika fotografowania • Kadr na

 • Page 99 and 100:

  • Uśmiech powinien być wyraźny

 • Page 101 and 102:

  (Lampa błys. wył.) (Auto błysk)

 • Page 103 and 104:

  Fotografowanie z bezprzewodową lam

 • Page 105 and 106:

  3 Nacisnąć przycisk AEL, aby zabl

 • Page 107 and 108:

  Przycisk MENU t 2 t [Histogram] t [

 • Page 109 and 110:

  Przedbłysk TTL W tej metodzie nat

 • Page 111 and 112:

  Ustawienie ISO Czułość na świat

 • Page 113 and 114:

  * Wyświetlana wartość Lv_ ze wsk

 • Page 115 and 116:

  Obróbka obrazu Wybór żądanej ob

 • Page 117 and 118:

  Uwagi • Przestrzeń Adobe RGB jes

 • Page 119 and 120:

  Ustawianie balansu bieli zgodnie z

 • Page 121 and 122:

  1 WB na przycisku sterującym t (Ni

 • Page 123 and 124:

  Wybór trybu pracy Opisywany aparat

 • Page 125 and 126:

  Używanie samowyzwalacza Użycie 10

 • Page 127 and 128:

  * Światło zastane: Każde świat

 • Page 129 and 130:

  Korzystanie z funkcji przeglądania

 • Page 131 and 132:

  Regulacja głośności Przycisk MEN

 • Page 133 and 134:

  Przełączanie do wyświetlania lis

 • Page 135 and 136:

  Sprawdzanie informacji o nagranych

 • Page 137 and 138:

  Wyświetlanie histogramu A Wskaźni

 • Page 139 and 140:

  Ochrona obrazów (Chroń) Istnieje

 • Page 141 and 142:

  4 Nacisnąć przycisk MENU. 5 Zazna

 • Page 143 and 144:

  • Użyć mini-złącza HDMI na je

 • Page 145 and 146:

  • Jeżeli aparat podłączony za

 • Page 147 and 148:

  Uwagi • Zaraz po włączeniu apar

 • Page 149 and 150:

  Ustawianie rozmiaru i jakości obra

 • Page 151 and 152:

  Film: Rozmiar Im większy rozmiar o

 • Page 153 and 154:

  Ustawianie metody nagrywania na kar

 • Page 155 and 156:

  • Kartę pamięci należy formato

 • Page 157 and 158: • Na łączność w ramach sieci
 • Page 159 and 160: Przycisk MENU t 3 t [Red.sz.wys.ISO
 • Page 161 and 162: Zmiana innych ustawień Włączanie
 • Page 163 and 164: Ustawianie monitora LCD Ustawianie
 • Page 165 and 166: Sprawdzanie wersji aparatu Opcja ta
 • Page 167 and 168: Opcje Resetowane do Zdj.: Format ob
 • Page 169 and 170: Oglądanie zdjęć na komputerze Ws
 • Page 171 and 172: Korzystanie z oprogramowania Instal
 • Page 173 and 174: • Można je zapisać w formacie R
 • Page 175 and 176: Podłączanie aparatu do komputera
 • Page 177 and 178: 2 Przeciągnąć pliki obrazów na
 • Page 179 and 180: Tworzenie płyty z filmami Istnieje
 • Page 181 and 182: Tworzenie płyty w formacie AVCHD P
 • Page 183 and 184: Drukowanie zdjęć Określanie DPOF
 • Page 185 and 186: Inne Dane techniczne Aparat [System
 • Page 187 and 188: Film (format AVCHD) Zgodny z AVCHD
 • Page 189 and 190: Znaki towarowe • jest znakiem tow
 • Page 191 and 192: • Akumulator jest rozładowany. W
 • Page 193 and 194: Obraz jest nieostry. • Obiekt jes
 • Page 195 and 196: Przeglądanie obrazów Nie można o
 • Page 197 and 198: • Podłączyć aparat bezpośredn
 • Page 199 and 200: Inne Obiektyw zachodzi mgłą. •
 • Page 201 and 202: Komunikaty ostrzegawcze Jeżeli poj
 • Page 203 and 204: • Nie można zarejestrować w pli
 • Page 205 and 206: Wbudowany akumulator Wbudowany akum
 • Page 207: Format AVCHD Format AVCHD to cyfrow
 • Page 211 and 212: Uwagi dotyczące plików z obrazami
 • Page 213 and 214: Funkcja zapobiegająca osiadaniu ku
 • Page 215 and 216: Tryb AE z priorytetem zaawansowanyc
 • Page 217 and 218: Kod źródłowy jest dostępny w In