podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

stavba rokutext: Ing. arch. Jiří Dařbujánfoto: Tomáš Malý, Ondřej Polák, archiv autorabyl komplex rozšířen výstavbouhaly lahvovny a dalšími přístavbami,které porušily původní půdorysbloku budov. Výroba byla ukončenapo neúspěšné privatizaci koncem20. století. V roce 2004 se lokalita,která se mezitím stala „černoudírou“ města, nabízela vhodnoupolohou i předpokládanou kapacitouužitné plochy jako možné sídlosprávních orgánů Královéhradeckéhokraje. Problém financování velkéstavby byl vyřešen (na základěověřovacích bilančních studií) leasingem,poskytnutým na dvacet letfinanční společností, kdy se nájemnézapočítává do ceny stavby.Popis areáluRegiocentra▲ Bývalé sušicí věže pivovaru se staly výraznou dominantou Regiocentra (panoramatická fotografie)Úřad v pivovaruAreál Regiocentra Nový pivovar, sídla správyKrálovéhradeckého kraje, vznikl přestavboupivovaru, situovaného uprostřed nejstaršízástavby města Hradce Králové nad soutokemLabe a Orlice. V původním komplexu se nacházelyměšťanské domy s právem várečnými pozdější přístavby a přestavby, souvisejícís technologií výroby piva.Rekonstrukcehistorických budovbyla doplněnanovou zástavbou,dotvářejícíareál jako správnía společenské centrum. Zachováníarcheologických reliktů naznačujemožnosti kompromisního řešenípro budoucí výzkum.Historie stavbyPivovar zahájil výrobu v první polovině19. století. Kolem roku 1970Areál pivovaru, postavený na vyvýšenémterénu, představoval uzavřenýkomplex nesourodých budovna ploše 1 ha. Využitím prostoruuvnitř zástavby, po sanaci stavebz 20. století, vzniklo nové náměstí.Ostatní budovy byly rekonstruovány,ubourány nebo dostavěny.Zdůrazněna byla silueta původníhopivovaru, budově sídla správy Královéhradeckéhokraje dominují dvěbývalé sušicí věže. Celý areál máčtyři podzemní a pět nadzemníchpodlaží. Součástí komplexu se stalai původní vodárenská věž pivovaru,která byla znovu dostavěna a sloužíjako zásoba vody pro hašení v případěpožáru. V nových budováchnašla, kromě správy kraje, svojemísto i katedra výtvarné výchovyUniverzity Hradec Králové s multifunkčnímsálem a terasou provenkovní instalace, dále restauracea další komerční plochy. Důležitousoučástí areálu jsou čtyřpatrovépodzemní garáže, které využívajírůzných úrovní terénu. Vjezd dogaráží je umožněn z úrovně 4. PPdvěma vjezdy, z ulice Čs. armádya ulice Komenského. Z garáží lzepřímo projít do vstupní haly hlavníbudovy správy kraje. Hala je zapuštěnav 1. PP a její půdorys zasahujepod náměstí. Ve vstupní hale jecentrála informačního systémuareálu, podatelna, galerie výtvarnéhoumění s venkovním atriema stálou instalací soch hradeckéhosochaře Vladimíra Preclíka,malý pivovar a relikt zachovaléstavebnictví 02/09 11

More magazines by this user
Similar magazines