podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

aktualityBienále Industriální stopy 2009Koncentrovaný a mnohovrstevnatýprogram nabídne letošní,v pořadí již páté bienáleIndustriální stopy naplánovanéna 8. až 14. října. V hlavnímcentru bienále – v pražskémEkotechnickém muzeu – sebude konat jednodenní odbornákonference věnovanáprůmyslovým technologiím.I na dalších místech v Prazese uskuteční výstavy a zároveňprogram performing arts,o nějž se postarají pořadatelézavedeného festivalu 4+4 dnyv pohybu.„Oproti poslednímu ročníku2007, kdy jsme do Českérepubliky přivedli největšíkapacity průmyslové archeologie,budeme letos méněakademičtí. Společně s organizátoryz dalších měst sechceme zaměřit na konkrétnípříklady konverze industriálníarchitektury i ukázky možnostívyužití těchto objektů,“konstatuje Benjamin Fragnerz Výzkumného centra průmyslovéhodědictví ČVUT (VCPD),jež je společně s Kolegiempro technické památky ČKAIT,ČSSI a Národním památkovýmústavem zakladatelema úspěšným pořadatelem bienáleIndustriální stopy.Svatopluk Zídek z Kolegia protechnické památky, jedenz průkopníků ochrany průmyslovéarchitektury v Českérepublice, považuje za největšíúspěch bienále rozšíření do dalšíchměst, a to i mimo tradičnípartnery akce. „Kromě Prahy,Kladna a Ostravy pracujemena programu v Ústí nad Labem,na Jablonecku a Liberecku, veZlíně a v Žatci. Je možné, žepočet míst se ještě rozroste.“Pořadatelé Industriálních stopuž nyní mohou oznámit několikprogramových tipů. Patřík nim například pokračovánínesmírně úspěšné publikačnířady Industriálních průvodců.Po Praze a Libereckém krajirenomovaní autoři z VCPDzmapovali dochované, přestavěnéi stržené průmyslovéobjekty v ústeckém regionu.Známé je rovněž téma jednodenníkonference v Ekotechnickémmuzeu. Zástupcivybraných fakult ČVUTa Národního technického muzeabudou diskutovat o technologiích,strojích a dalšíchnedílných a nezřídka přehlíženýchsoučástech průmyslovýchstaveb. K velice oblíbenénabídce Industriálních stop,které v roce 2007 přilákalyna 26 tisíc návštěvníků, patříkulturní a společenské akcev autentických prostorách industriálníchstaveb. Letos sepublikum může těšit napříkladna vizuálně atraktivní a interaktivníprojekty v rámci festivalu4+4 dny v pohybu. Výmluvnýnázev pak ponese výstava „Cojsme si zbořili“, na které VCPDpřiblíží nenávratně ztracenéskvosty průmyslové architekturyv posledních deseti letech.Výstavu doplní přednáškya exkurze.Veškeré programové detailybudou průběžně zveřejňoványna www.industrialnistopy.cz.5. bienále se koná za přímé finančnípodpory Mezinárodníhovisegrádského fondu. ■text a foto: redakcePersonální změny ve Skanska CSinzerce[:ajsinýn:]tak se vyslovuje revoluční technologie zateplováníklasická izolacetepelná izolace Icynene ®neuvěřitelně rychlá aplikaceNavštivte nás na veletrhuDŘEVOSTAVBY 2009PVA, Praha - Letňany, 26.2. - 1.3. 2009hala 2, stánek číslo 2B28Skupina Skanska v České a Slovenskérepublice mění klíčovémanažery. Novým předsedoupředstavenstva a generálním ředitelemSkanska DS se od 1. ledna2009 stal Michal Reiter (vlevo).Nového předsedu představenstvaa generálního ředitele má od téhoždata také Skanska Reality, stal sejím Björn Mattsson (vpravo). Obase také současně stali členy představenstvamateřské společnostiSkanska CS.Michal Reiter, dosavadní ředitelDirekce Morava, nahradil dosavadníhogenerálního řediteleJosefa Hájka a obchodního řediteleMilana Matzenauera, kteříze skupiny Skanska odcházejí.Michal Reiter se od téhož datastal předsedou představenstvaSkanska DS a členem představenstvaSkanska CS.Novým předsedou představenstvaa generálním ředitelemSkanska Reality a členem představenstvaSkanska CS se od1. ledna 2009 stal Björn Mattsson,který přichází z obdobnéfunkce ve Skanska ResidentialDevelopment Nordic. Petr Fanta,dosavadní generální ředitel SkanskaReality, ze skupiny Skanskaodešel k 31. lednu 2009. ■REVOLUČNÍTECHNOLOGIEZATEPLOVÁNÍsnižuje spotřebu energiena vytápění až o 50 %zamezuje kondenzaci vlhkostizabraňuje vzniku nebezpečných plísnífunguje jako vzduchová bariéraakusticky izoluje stavbyextrémně rychlá aplikacewww.zazracnapena.czLIKO-S, a.s.Slavkov u Brnatel.: 544 22 11 11e-mail: info@liko-s.czTVmag_inz_90,5x125mmstavebnictví 02/09 5

More magazines by this user
Similar magazines