podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Obr. 3. Dřevovláknitá izolace STEICO flexale zajišťuje, aby mohly vodní páry bezpečně vydifundovat z konstrukcedo exteriéru i za extrémních podmínek. Vše musí být opětdůkladně utěsněno kvalitními parotěsnými páskami. Jako výplňovéizolace mezi sloupky a krokvemi jsou velmi vhodné dřevovláknitéizolace (např. STEICO flex – obr. 3, STEICO canaflex, Termolen),které jsou vysoce paropropustné, mají velkou sorpční schopnosta schopnost akumulovat vlhkost, čímž výrazně přispívají k zamezenímožnosti kondenzace vodních par v konstrukci. Další výhodoudřevovláknitých izolací je vysoká schopnost akumulace tepla (díkyvysoké měrné specifické tepelné kapacitě, která je cca třikrát vyšší,než mají současně běžně používané tepelněizolační materiályna bázi kamene a skla). Tato vlastnost přispívá hlavně k zamezenípřehřívání interiéru v létě, což se nejvíce projevuje v podkrovníchobytných prostorech.V grafu 1 je uvedeno srovnání průběhu teplot v podkroví při užitídřevovláknité izolace STEICO flex a běžné minerální izolace, přizachování stejných tlouštěk materiálů (za stejných venkovních teplotníchpodmínek). Je patrné, že výkyvy teplot v interiéru při užití▲ Graf 1. Modrá – venkovní teplota; žlutá – teplota v interiéru podkroví izolovanémminerální vatou; zelená – teplota v interiéru podkroví izolovanémdřevovláknitými izolacemidřevovláknité izolace jsou minimální a izolace dokonce přes den tzv.mírně chladí a v noci mírně přihřívají.Stavbu je také nutné opláštit paropropustnou vrstvou. K tomutoúčelu se používají u provětrávaných fasád difuzně propustné dřevovláknitédesky (např. STEICO universal, special, Formline DHF, DFF)nebo fasádní difuzní fólie (např. Isocell Silano, Stamisol), které sloužízároveň jako pojistná hydroizolace a vzduchotěsná obálka stavbypod tzv. provětrávané, většinou dřevěné fasády z palubek, modřínovýchprofilů nebo dřevěných deskových materiálů. U kontaktníchzateplovacích fasádních systémů se především užívají dřevovláknitéizolace (např. STEICO protect), na které se pak přímo aplikují difuzněpropustné omítkové systémy. ■Ing. Daniel ČabradaM.T.A. s.r.o., PrahainzerceDodávky materiálů pro dřevostavby• osb• konstrukční• deskové• izolační• spojovací• těsnicí materiálywww.osb.czinfoline: 283 893 426Pod Pekárnami 7190 00 Praha 9tel./fax: 283 892 427e-mail: osb@mta.czstavebnictví speciál 15

More magazines by this user
Similar magazines