podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

inzerceÚčinné a trvalé zušlechtění betonovýchpodlah – ASHFORD FORMULAProjektanti často dokážou zázraky: pozděschválený projekt s omezeným rozpočtem jedokončen včas a v dobré kvalitě. Ale „kouzla”začínají u průmyslových podlah. Ty totižpatří k nejnáročnějším částem všech objektů,protože jsou jak ve fázi výstavby, tak i užívánívystaveny nevypočitatelnému zatížení. Chybyprojektu nebo provedení vedou k nadměrnýmdodatečným nákladům, včetně soudních jednání.Proto se projektatnům vždy doporučuje,aby využívali takových pracovních operací, přinichž mají rizikové faktory – jako člověk, materiála podmínky na staveništi – co nejmenšívliv na výsledek.Zahraniční odborníci se v minulosti soustředilina zlepšování vlastností betonu použitímsilikátů. Před šedesáti lety byla vyvinuta metodachemického zhutňování betonu anorganickýmsilikátem pod obchodním názvemASHFORD FORMULA (AF). Tento produktvyrábí dodnes firma Curecrete v Utahu, USA,a byl již s úspěchem aplikován na stamilionechčtverečních metrů podlah.Pozornost projektanta při výběru materiálupro zhutnění povrchu se odvděčí robustnía ekologickou podlahou s neobvykle dlouhoudobou životnosti.Jak působíAF je bezbarvá, netoxická, nevznětliváa nehořlavá kapalina, která proniká do hloubky3–5 mm betonu a zdicích materiálů, kteréchrání, konzervuje a zpevňuje. Účinku docilujepenetrací a spojením komponentů betonudo jedné pevné hmoty. Nejedná se tedyo další nátěr, impregnaci nebo další vrstvu.AF chemickou reakcí s portlandským cementemvytváří velmi tvrdý, krystalickýa integrální povrch betonové desky. Ten sestává neprodleně bezprašný, neodlupuje se,je uzavřený a utěsněný proti vnikání vodya chemikálií. Zároveň ale umožňuje dýcháníbetonu. Beton si při normální údržbě a péčizachovává tyto vlastnosti po celou dobuživotnosti betonu.Vliv na nový betonCuring – schopnost zadržovat vodu u čerstvěpoloženého betonu, zlepšení o 25–30 %.Odolnost vůči obrusu – podle Böhma DIN52108 navýšení o více než 30 %, ošetřená podlahavyhovuje zařazení do třídy A podle DIN1100 – podlahy s jemným a tvrdým plnidlem.Nepropustnost podle DIN 1045 – probeton vysoce odolný vodě a silným chemikáliímje maximální přípustná hodnota průniku30 mm. Po ošetření AF naměřena hodnotaprůniku pouze 7 mm.Mrazuvzdornost ve slaném roztokuDIN 1045 – přijatelná hodnota po28 cyklech je stanovena na 1500 g/m 3 ,průměrná hodnota vzorků s AF po 32 cyklechbyla pouze 177,3 g/m 3 .Bezprašnost – záruka 20 let bezprašnéhobetonu. Povrch betonu s typickým našedlýmleskem usnadňuje a snižuje náklady na čištění,údržbu.Chemicky rezistentní – proti veškerýmpřírodním tukům, olejům, benzinu, mazivům,uhlovodíkům, hydraulickým kapalinám,alkoholům atd.Projektové a praktické použitíAshford Formula slouží dokonalému povrchubetonové desky na desítky let. Průmyslovéhaly, garáže, sportovní stadiony, potravinářskýprůmysl, hangáry, parkoviště, venkovní rampy,prodejní haly a plochy atd. ... všude tam, kdechcete tvrdý a dokonalý povrch s věčnýmleskem.EkonomikaZa velmi rozumnou cenu majitel dostává garantovanoua trvanlivou kvalitu, dodavatelstavby časovou úsporu pro další stavebnídokončovací práce. Po dohlazení povrchudesky a její pochůznosti proces penetrace trvá4 hodiny a po dalších 2 hodinách je deskapoužitelná pro další postup prací v limitechpevnosti desky.Reference v ČR a SRVýrobní haly HYUNDAI Nošovice, AISINPísek, DONALDSON Klášterec, ENGELKaplice, KEY TECH Č. Budějovice, IWNKysucké Nové Město, DENSO Liberec,TOYOTA TSUSHO Liberec, ZS Děčín,IKEA Brno a Praha a další…Emzet s.r.o.Výhradní distributor pro ČR a SlovenskoIng. Zdeněk KašparIng. Jiří Zedníčekwww.emzet.czstavebnictví 02/09 71

More magazines by this user
Similar magazines