podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

montované domytext: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.foto: archiv autoraPožární odolnost dřevostavebZajímavé je, že roční těžba dřeva na obyvateleje v České republice a v USA přibližně stejná.V USA však dřevostavby zcela dominují bytovévýstavbě. V zájmu širšího využití dřeva vestavebnictví v ČR bude především třeba překonatzkreslené představy veřejnosti o dřevujako stavebním materiálu.Vzorem pro ČR může být mimo jiné země i Velká Británie, kteráačkoliv má vlastní zdroje dřeva malé, ho v bytové výstavbě používáv neuvěřitelně velkém rozsahu. Ve Skotsku představují domy nabázi dřeva přibližně 70 % a v Anglii přibližně 25 % bytové výstavby.V zájmu ověření předpokladů pro větší využití dřeva v bytové výstavběbyl ve Velké Británii proveden rozsáhlý výzkum předevšímpožární odolnosti vícepodlažních budov na bázi dřeva, která jeu těchto staveb klíčovou otázkou.Výzkum požární odolnosti vícepodlažníchbudov na bázi dřevaZkoušky požární odolnosti dřevěné konstrukce vícepodlažní budovyse uskutečnily v rámci projektu Timber Frame 2000 (TF 2000). Našestipodlažním lehkém skeletu obytné budovy systému Platformframe, viz obr. 1 a 2, byly kromě požárních zkoušek provedenyi zkoušky celistvosti při nárazu vozidla a při výbuchu.Popis experimentální budovyNa každém patře byly navrženy čtyři byty. Každý byt měl obývacípokoj a halu, dvě ložnice, kuchyň a koupelnu s WC. V budově bylavýtahová šachta a dřevěné schodiště.▼ Obr. 1. Celkový pohled na experimentální budovu▲ Obr. 2. Část severní fasády po požárních zkouškáchVnější nosné stěny budovy tvořil plášť ze dvou vrstev sádrovýchdesek tloušťky 12,5 mm a z OSB desek tloušťky 9 mm. Na stěnovésloupky stěny rozměru 38/89 mm bylo použito řezivo třídy pevnostiC16. Vzdálenost sloupků od sebe byla 600 mm. Prostor mezisloupky byl vyplněn tepelnou izolací z minerálních vláken. Předvnějšími nosnými stěnami ve vzdálenosti 60 mm byla vyzděnacihelná obezdívka z lícového zdiva. Vnitřní nosné stěny byly stejnéhoprovedení jako vnější nosné stěny. Plášť vnitřní nenosné stěnytvořila pouze jedna vrstva sádrových desek tloušťky 12,5 mm.Stěny mezi byty byly zdvojeny a mezera mezi nimi byla vyplněnatepelnou izolací. Stropní konstrukce byla uzavřena podhledemze dvou sádrových desek tloušťky 12,5 mm. Stropnice rozměru38/225 mm byly navrženy z řeziva třídy pevnosti C16. Vzdálenoststropnic od sebe byla 600 mm a mezi nimi byla uložena tepelnáizolace. Na stropnicích byl proveden záklop z OSB desky tloušťky15 mm, na kterém spočívala tepelná izolace tloušťky 25 mm,10stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines