Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ⎛ ⎞ ∆ N = 3N ⇔ N ⎜1− 2 ⎟ = 3 N .2 ⇔ 1− 2 = 3.2 ⇔ 1 = 4.2 ⎝ ⎠ t t t t t − − − − − T T T T T 0 0 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định t − T −2 Hay 2 = 2 ⇒ t = 2T . Câu 24: Đáp án B = U 40 E 3 d = 0, 2.10 = − Câu 25: Đáp án B 5 2.10 V/m và −12 −9 q CU 200.10 .40 8.10 C = = = Bình thường nguyên tử trung hòa về điện. Năng lượng ion hóa đưa nguyên tử tạng thái cơ bản ra xa hạt nhân (vô cực). E = E − E = 0 − E cc ∞ K K Bước sóng nhỏ nhất khi nguyên tử từ vô cùng về trạng thái cơ bản: λ min −34 8 hc 6,625.10 .3.10 = = = = E∞ − EK ⎡ ⎛ −13,6 ⎞⎤ −19 ⎢ 0 − ⎜ .1,6.10 2 ⎟ 1 ⎥ ⎣ ⎝ ⎠⎦ Câu 26: Đáp án C −8 9,13.10 91,3 Biên độ dao động là A=5cm và pha ban đầu ϕ = 0rad . Câu 27: Đáp án A Số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn lần lượt là: ⎧⎪ xM ≤ ki ≤ xN ⎧⎪ 2 ≤ 1,2k ≤ 4,5 ⎧1,67 ≤ k ≤ 3,75 ⎨ ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⎪⎩ xM ≤ ( m + 0,5) i ≤ xN ⎪⎩ 2 ≤ 1,2 ( m + 0,5) ≤ 4,5 ⎩1,17 ≤ m ≤ 3,25 ⎧k = 2;3 ⎨ ⎩m = 2;3 Câu 28: Đáp án B => Có hai vân sáng và hai vân tối trong đoạn MN *Gọi i là khoảng vân thì khoảng cách giữa một vâng sáng và một vân tối liên tiếp nhau trong trường giao thoa bằng 0,5i. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 29: Đáp án D nm MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn = v 25 λ = 2,5 10 = cm f www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Điều kiện về biên độ để M dao động với biên độ cực tiểu ⎛ 1 ⎞ d1 − d2 = ⎜ k + ⎟λ ⎝ 2 ⎠ ( 1) *Xét điểm M di động trên AC ta có điều kiện về hình học. ⎧M ≡ A → d1 − d2 = −AB ⎨ → − AB < d1 − d2 ≤ CA − CB ⎩M ≡ C → d1 − d2 = CA − CB Từ (1) và (2) ta có số điểm cực tiểu trên CA: −7,7 2,5 ( 2) ⎛ 1 ⎞ 18 1 18 2 −18 1 − AB < ⎜ + ⎟ ≤ − ⇔ − − < ≤ − → = − ⎝ k λ 2 ⎠ CA CB 2,5 2 k 2,5 2 k => 10 giá trị của k tức là có 10 điểm dao động với biên độ cực tiểu. Câu 30: Đáp án B ( ) ( ) ⎪⎧ Fmax = k ∆ l0 + A Fmax ∆ l0 + A 10 4 + A ⎨ ⇒ = ⇔ = ⇒ A = 1cm ⎪⎩ Fmin = k ∆l0 − A Fmin ∆l0 − A 6 4 − A ⎧lmax = l0 + ∆ l0 + A = 20 + 4 + 1 = 25cm ⎨ ⎩lmin = l0 + ∆l0 − A = 20 + 4 − 1 = 23cm Câu 31: Đáp án B sin 2 Vận dụng định luật khúc xạ. i sin = n r n Sử dụng tính chất tán sắc ánh sáng của lớp 12. ⎧ c c. T 1 = = ⇒ > ~ ⎯⎯⎯→ λd λc n n nd < n ⎪ v λ λ ⎨ ⎪ sin i 1 = n ⇒ ~ n > rd > rc ⎪⎩ sin r sin r i i′ r 90 ′ = = 53° ⎯⎯⎯⎯→ r d = °− i d = 37° sin i sin 53 rc = rd − 5° = 37 − 0,5 = 36,5° ⇒ nc = = = 1,343 sin r sin 36,5 1 c c [ 7;2] DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER