Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ta có ∆ E + K = K + K α = 3 + 4,5 = 7,5 p X ⎧4,5 + 4Kα = 6K X ⎧K X = 3,45MeV ⇒ ⎨ ⇒ ⎨ ⎩K X + Kα = 7,5 ⎩Kα = 4,05MeV ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 SỞ VĨNH PHÚC- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I. Nhận biết Câu 1: Poli(vinyl axetat) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? A. CH 3 -COO-C(CH 3 )=CH 2 . B. CH 2 =CH-COO-CH 3 . C. CH 3 -COO-CH=CH 2 . D. CH 2 =C(CH 3 )-COO-CH 3 . Câu 2: Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin và alanin. Số đipeptit mạch hở thu được tối đa là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 3: Cho các chất: FeO, FeCO 3 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 . Số chất bị dung dịch HNO 3 loãng oxi hóa là A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. Câu 4: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X (đốt nóng) gồm Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , ZnO, CuO đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn Y. Chất rắn Y gồm A. Al 2 O 3 , Fe, Zn, Cu. B. Al, Fe, Zn, Cu. C. Fe, Al 2 O 3 , ZnO, Cu. D. Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , ZnO, Cu. Câu 5: Thuốc thử được dùng để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch saccarozơ là A. dung dịch HCl. B. quỳ tím. C. dung dịch brom. D. dung dịch NaOH. Câu 6: Tiến hành trùng hợp 1,0 tấn etilen với hiệu suất phản ứng trùng hợp là 70%. Khối lượng polietilen thu được là A. 2,8 tấn. B. 1,0 tấn. C. 0,5 tấn. D. 0,7 tấn. Câu 7: Cacbon không phản ứng được (khi đun nóng) với chất nào sau đây? A. Fe 2 O 3 . B. Al 2 O 3 . C. CO 2 . D. H 2 . Câu 8: Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo? A. Poli(hexametylen ađipamit). B. Poliisopren. C. Polibutađien. D. Polietilen. Câu 9: Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh? A. C 2 H 5 OH. B. Na 2 CO 3 . C. Fe(OH) 3 . D. CH 3 COOH. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 10: Phân lân có chứa nguyên tố dinh dưỡng là A. nitơ. B. kali. C. photpho. D. canxi. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG