Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kẻ ⎧AP ⊥ MN, P ∈ MN ⎨ ⎩AH ⊥ SP, H ∈ SP Suy ra ( ) ( ( )) AH ⊥ SMN ⇒ d A SMN = AH ∆ SAP vuông tại A có 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 AH = SA + AP = SA + AN + AM = 2a + a + a = 2a 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a 22 d = d SM BD = AH = 11 Do đó ( , ) Câu 43: Đáp án A Vì S1 BAC = 90° nên BC = 5 . Khi đó S Câu 44: Đáp án C Kẻ 2 π.4.5 4 = = π.3.5 3 1 2 MN ⊥ AB ⇒ MN = 1, AM = 2, MC = , BM = 3 3 ⎛ 2 ⎞ ⎛ 1 ⎞ S = π MN. AM + π MN. BM = π.1. ⎜ 2 + ⎟ = 2π ⎜1+ ⎟ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ Câu 45: Đáp án A Gọi D là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC . Kẻ OH ⊥ AB . Khi đó V1 OH a 3 3 1 = = . = V OA 6 a 3 2 2 Câu 46: Đáp án D Gọi M ( a;0; b) ∈( Oxz) . M ∈( β ) ⇒ a = 2b . Suy ra M ( 2 b;0; b ) Gọi I là tâm của (S). Do (S) tiếp xúc với ( β ) tại M nên IM ⊥ ( β ) Phương trình đường thẳng Điểm I ∈ IM nên I ( 2 b + t; −2 t; b − 2t ) 2 IM : x − b = y = z − b 1 −2 −2 Mặt khác, I ∈( α ) ⇔ ( 2b + t) + ( −2t ) − ( b − 2t ) = 0 ⇔ t = −b ⇒ I ( b;2 b;3b) 9b d I, β = R ⇔ = 3 ⇔ b = ± 1 3 Ta có ( ( )) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN b = suy ra ( 1;2;3 ) Với 1 I và R = 3 . Do đó phương trình mặt cầu (S) là MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 − 1 + − 2 + − 3 = 9 Với b = − 1 làm tương tự, ta cũng thu được phương trình mặt cầu (S) là ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 + 1 + + 2 + + 3 = 9 Câu 47: Đáp án A (S) có tâm ( 1;2;3 ) I và bán kính R = 3 Ta có AB = 3 2 . Gọi r là bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC Theo định lí hàm số sin ta có Do đó mặt phẳng ( ) ABC đi qua tâm I ⎣ ⎦ AB AB = 2r ⇒ r = = 3 = R sin ACB 2sin ACB Ta có AB = ( 3;3;0 ), AI = ( 0;3;0 ), ⎡ AB, BI ⎤ = ( 0;0;9) ⎣ ⎦ Mặt phẳng ( ABC ) qua A( 1; − 1;3 ) có vectơ pháp tuyến n = ⎡ AB, AI ⎤ = ( 0;0;9) ( ) ABC là z − 3 = 0 Câu 48: Đáp án A Do S. ABC là hình chóp tam giác đều nên ABC là tam giác đều cạnh AB = 3 2 Điểm C ∈ Oz suy ra C ( 0;0; c ) với c > 0 Ta có AC = 3 2 ⇔ 9 + c 2 = 18 ⇒ c = 3 ⇒ C ( 0;0;3) Gọi G là trọng tâm ∆ ABC , suy ra G ( 1;1;1 ) Theo giả thiết bài toán, ta có 1 1 18 3 VS .ABC = S ABC. SG ⇔ 9 = . . SG ⇔ SG = 2 3 3 3 4 Đường thẳng SG qua G ( 1;1;1 ) và vuông góc với mặt phẳng ( ) u = ⎡ AB, AC⎤ ⎣ ⎦ = ( 9;9;9) . Do đó ( 1 ;1 ;1 ) S ∈ SG ⇒ S + t + t + t 1 1 1 SG : x − = y − = z − 1 1 1 ( ) ( ) SG = ⇔ t + t + t = ⇔ t = ± ⇒ S S − − − 2 2 2 2 3 2 3 2 3;3;3 , 1; 1; 1 Câu 49: Đáp án C nên có phương trình ABC nên có vectơ chỉ phương DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG