Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kẻ ⎧AP ⊥ MN, P ∈ MN ⎨ ⎩AH ⊥ SP, H ∈ SP Suy ra ( ) ( ( )) AH ⊥ SMN ⇒ d A SMN = AH ∆ SAP vuông tại A có 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 AH = SA + AP = SA + AN + AM = 2a + a + a = 2a 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a 22 d = d SM BD = AH = 11 Do đó ( , ) Câu 43: Đáp án A Vì S1 BAC = 90° nên BC = 5 . Khi đó S Câu 44: Đáp án C Kẻ 2 π.4.5 4 = = π.3.5 3 1 2 MN ⊥ AB ⇒ MN = 1, AM = 2, MC = , BM = 3 3 ⎛ 2 ⎞ ⎛ 1 ⎞ S = π MN. AM + π MN. BM = π.1. ⎜ 2 + ⎟ = 2π ⎜1+ ⎟ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ Câu 45: Đáp án A Gọi D là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC . Kẻ OH ⊥ AB . Khi đó V1 OH a 3 3 1 = = . = V OA 6 a 3 2 2 Câu 46: Đáp án D Gọi M ( a;0; b) ∈( Oxz) . M ∈( β ) ⇒ a = 2b . Suy ra M ( 2 b;0; b ) Gọi I là tâm của (S). Do (S) tiếp xúc với ( β ) tại M nên IM ⊥ ( β ) Phương trình đường thẳng Điểm I ∈ IM nên I ( 2 b + t; −2 t; b − 2t ) 2 IM : x − b = y = z − b 1 −2 −2 Mặt khác, I ∈( α ) ⇔ ( 2b + t) + ( −2t ) − ( b − 2t ) = 0 ⇔ t = −b ⇒ I ( b;2 b;3b) 9b d I, β = R ⇔ = 3 ⇔ b = ± 1 3 Ta có ( ( )) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN b = suy ra ( 1;2;3 ) Với 1 I và R = 3 . Do đó phương trình mặt cầu (S) là MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 − 1 + − 2 + − 3 = 9 Với b = − 1 làm tương tự, ta cũng thu được phương trình mặt cầu (S) là ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 + 1 + + 2 + + 3 = 9 Câu 47: Đáp án A (S) có tâm ( 1;2;3 ) I và bán kính R = 3 Ta có AB = 3 2 . Gọi r là bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC Theo định lí hàm số sin ta có Do đó mặt phẳng ( ) ABC đi qua tâm I ⎣ ⎦ AB AB = 2r ⇒ r = = 3 = R sin ACB 2sin ACB Ta có AB = ( 3;3;0 ), AI = ( 0;3;0 ), ⎡ AB, BI ⎤ = ( 0;0;9) ⎣ ⎦ Mặt phẳng ( ABC ) qua A( 1; − 1;3 ) có vectơ pháp tuyến n = ⎡ AB, AI ⎤ = ( 0;0;9) ( ) ABC là z − 3 = 0 Câu 48: Đáp án A Do S. ABC là hình chóp tam giác đều nên ABC là tam giác đều cạnh AB = 3 2 Điểm C ∈ Oz suy ra C ( 0;0; c ) với c > 0 Ta có AC = 3 2 ⇔ 9 + c 2 = 18 ⇒ c = 3 ⇒ C ( 0;0;3) Gọi G là trọng tâm ∆ ABC , suy ra G ( 1;1;1 ) Theo giả thiết bài toán, ta có 1 1 18 3 VS .ABC = S ABC. SG ⇔ 9 = . . SG ⇔ SG = 2 3 3 3 4 Đường thẳng SG qua G ( 1;1;1 ) và vuông góc với mặt phẳng ( ) u = ⎡ AB, AC⎤ ⎣ ⎦ = ( 9;9;9) . Do đó ( 1 ;1 ;1 ) S ∈ SG ⇒ S + t + t + t 1 1 1 SG : x − = y − = z − 1 1 1 ( ) ( ) SG = ⇔ t + t + t = ⇔ t = ± ⇒ S S − − − 2 2 2 2 3 2 3 2 3;3;3 , 1; 1; 1 Câu 49: Đáp án C nên có phương trình ABC nên có vectơ chỉ phương DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER