Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 SỞ VĨNH PHÚC- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-C 2-A 3-A 4-A 5-C 6-D 7-B 8-D 9-B 10-C 11-C 12-B 13-D 14-C 15-B 16-B 17-A 18-A 19-C 20-D 21-B 22-D 23-D 24-D 25-C 26-B 27-A 28-A 29-C 30-B 31-B 32-B 33-A 34-C 35-A 36-D 37-D 38-A 39-D 40-C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 SỞ VĨNH PHÚC- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 1: Đáp án C LỜI GIẢI CHI TIẾT Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp: ( ( ) ) nCH COO − CH = CH ⎯⎯⎯→− CH −OOCCH − CH − − xt,t° 3 2 3 2 n Câu 2: Đáp án A Số đipeptit tối đa thu được là 4 ⇒ Chọn A. Gồm: Gly–Ala || Ala–Gly || Ala–Ala || Gly–Gly Câu 3: Đáp án A Để thỏa mãn là phản ứng oxh khử ⇒ có sự cho nhận electron. ⇒ Fe chưa đạt số oxh tối đa ⇒ thỏa mãn. ⇒ Số chất thỏa mãn gồm FeO, FeCO 3 , Fe(NO 3 ) 2 và Fe(OH) 2 . Câu 4: Đáp án A Chỉ những oxit ở sau nhôm mới có khả năng tác dụng với CO. ⇒ Số oxit phản ứng được với CO gồm: Fe 2 O 3 , ZnO và CuO. Còn Al 2 O 3 còn nguyên. ⇒ Chất rắn Y chứa: Al 2 O 3 , Fe, Zn, Cu Câu 5: Đáp án C Vì glucozo có nhóm –CHO còn saccarozo thì không. ⇒ Dùng nước Br 2 để nhận biết 2 dung dịch mất nhãn trên. Câu 6: Đáp án D Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: ∑m Etilen tham gia phản ứng trùng hợp = ∑m P.E tạo thành ⇒ m P.E = 1 × 0,7 = 0,7 tấn Câu 7: Đáp án B Vì oxit nhôm là 1 oxit rất bền vững nên C không thể khử được oxit nhôm. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 8: Đáp án D Một số polime có tính dẻo như: polietilen (PE) (túi nilon), poli(vinyl clorua) (PVC) (ống nước), poli(phenol-fomandehit) (PPF) (nhựa bakelit). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG