Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ca(HCO 3 ) 2 , (NH 4 ) 2 CO 3 , Al(OH) 3 và Zn(OH) 2 Câu 25: Đáp án C Ta có phản ứng: 2Na + 2H 2 → 2NaOH + H 2 ↑. + Ta có n Na = 1 mol ⇒ n H2 = 0,5 mol ⇒ m H2 = 0,5×2 = 1 gam. ⇒ m Dung dịch sau phản ứng = 23 + 100 – 1 = 122 gam. + Ta có n NaOH = 1 mol ⇒ m NaOH = 40 gam. ⇒ C% NaOH = 40 × 100 ≈ 32,8% 122 Câu 26: Đáp án D Ta có: m Muối = m Kim loại + m NO3 – = 17,84 + m NO3 – + Mà n NO3 – = 3n NO = 0,54 mol. ⇒ m Muối = 17,84 + 0,54×62 = 51,32 gam. Câu 27: Đáp án A ⎧K, Na, Ba 86,3gam ⎨ + H2O → Y + H 2. 0,6mol ⎩Al2O3 1 Từ số mol H 2 ta tính được số mol OH − (giải thích: Na + H2O → NaOH + H2 2 O %O 19, 47 19,47 nO 1,05mol ( ) Ba + H O → Ba OH + H 2 2 2 n × 16× 100 = ⇒ = ⇒ = , mà Al2O3 ⎯⎯→ 3O 86,3 ⇒ n = 2n = 1,2mol − OH H 2 Al O 2H O 2OH 2Al OH − − Ta có phương trình: + + → [ ] => dung dịch Y gồm 2 3 2 0,35mol 0,7 0,7 − + ⎧ ⎪OH + H → H2O ⎨ + Al( OH) − ⎪⎩ + H → Al( OH) + H 4 3 2O 0,7 ⎯⎯→ 0,7 0,7 ⇒ n = 0,35mol Al2O3 − ⎧⎪ OH : 0,5mol ⎨ + 2, 4 mol HCl → ⎪⎩ Al( OH ) 4 : 0,7 mol ⇒ n = 1, 2 mol + H Al OH kết tủa ( ) 3 + ( ) ( ) ⇒ Al OH + 3H → Al OH 0, 4 ← ⎯ 1, 2 => Số mol kết tủa còn lại là: n = 0,3mol ⇒ m = 23,4gam ↓ Câu 28: Đáp án C − 3 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 29: Đáp án D Số chất tạo ra trực tiếp ancol bằng một phản ứng thích hợp gồm: glucozơ, etilen, axetilen, triolein, anlyl clorua, isopropyl clorua, phenyl clorua, anđehit fomic, metyl fomat. C 6 H 12 O 6 → 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 CH 2 =CH 2 + H 2 O → C 2 H 5 OH (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → 3C 17 H 33 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 CH 2 =CH–CH 2 Cl + NaOH → CH 2 =CH–CH 2 OH + NaCl CH 3 –CH(CH 3 )Cl + NaOH → CH 3 –CH(CH 3 )OH + NaCl CH 3 CHO + H 2 → CH 3 CH 2 OH HCOOCH 3 + NaOH → HCOONa + CH 3 OH Câu 30: Đáp án A Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. → a đúng Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit → b đúng Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều có tính chất của ancol đa chức → hòa tan Cu(OH) 2 , tạo phức màu xanh lam → c đúng Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, thu được 2 loại monosaccarit → d sai Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thu được Ag → e đúng Saccarozơ không tác dụng với H 2 → f sai Câu 31: Đáp án A ⎧C3H4O 2 : a ⎪C3H6O : b X ⎨ → a + b + 2c + 2d = 2nH = 0,6 2 ⎪C6H10O 4 : c ⎪ ⎩C6H6O 2 : d CO 2 ( ) → n = 3 a + b + 2c + 2d = 1,8 → V = 40,32 Câu 32: Đáp án C ⎧Fe ⎧ Al ⎪ ⎪ Al Fe : 0,5 3+ Fe : 0,05.2 ( ) ( ) ⎧Fe OH 2+ ⎧ t° ⎪ H2SO ⎪ 4 NaOH ⎪ 3 X ⎨ ⎯⎯→ Y ⎨ ⎯⎯⎯→ 0,6 mol H2 + Z⎨ ⎯⎯⎯→ ↓ M 3+ du ⎨ ⎩Fe3O4 ⎪Al2O3 ⎪Al ⎪⎩ Fe OH 2 ⎪Fe 2 3O − ⎩ ⎪ 4 SO 4 :1,4 Fe2O t 3 : x ° ⎧ CO,CO ⎯⎯→ 44gam T ⎨ ⎯⎯⎯⎯→ 2 Fe A ⎩FeO : y ⎩ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Khi cho A qua T thì khối lượng chất khí tăng chính là khối lượng O trong T → 16. ( 3x + y) = 0,208.50 →3x + y = 0,65 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC