Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ca(HCO 3 ) 2 , (NH 4 ) 2 CO 3 , Al(OH) 3 và Zn(OH) 2 Câu 25: Đáp án C Ta có phản ứng: 2Na + 2H 2 → 2NaOH + H 2 ↑. + Ta có n Na = 1 mol ⇒ n H2 = 0,5 mol ⇒ m H2 = 0,5×2 = 1 gam. ⇒ m Dung dịch sau phản ứng = 23 + 100 – 1 = 122 gam. + Ta có n NaOH = 1 mol ⇒ m NaOH = 40 gam. ⇒ C% NaOH = 40 × 100 ≈ 32,8% 122 Câu 26: Đáp án D Ta có: m Muối = m Kim loại + m NO3 – = 17,84 + m NO3 – + Mà n NO3 – = 3n NO = 0,54 mol. ⇒ m Muối = 17,84 + 0,54×62 = 51,32 gam. Câu 27: Đáp án A ⎧K, Na, Ba 86,3gam ⎨ + H2O → Y + H 2. 0,6mol ⎩Al2O3 1 Từ số mol H 2 ta tính được số mol OH − (giải thích: Na + H2O → NaOH + H2 2 O %O 19, 47 19,47 nO 1,05mol ( ) Ba + H O → Ba OH + H 2 2 2 n × 16× 100 = ⇒ = ⇒ = , mà Al2O3 ⎯⎯→ 3O 86,3 ⇒ n = 2n = 1,2mol − OH H 2 Al O 2H O 2OH 2Al OH − − Ta có phương trình: + + → [ ] => dung dịch Y gồm 2 3 2 0,35mol 0,7 0,7 − + ⎧ ⎪OH + H → H2O ⎨ + Al( OH) − ⎪⎩ + H → Al( OH) + H 4 3 2O 0,7 ⎯⎯→ 0,7 0,7 ⇒ n = 0,35mol Al2O3 − ⎧⎪ OH : 0,5mol ⎨ + 2, 4 mol HCl → ⎪⎩ Al( OH ) 4 : 0,7 mol ⇒ n = 1, 2 mol + H Al OH kết tủa ( ) 3 + ( ) ( ) ⇒ Al OH + 3H → Al OH 0, 4 ← ⎯ 1, 2 => Số mol kết tủa còn lại là: n = 0,3mol ⇒ m = 23,4gam ↓ Câu 28: Đáp án C − 3 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 29: Đáp án D Số chất tạo ra trực tiếp ancol bằng một phản ứng thích hợp gồm: glucozơ, etilen, axetilen, triolein, anlyl clorua, isopropyl clorua, phenyl clorua, anđehit fomic, metyl fomat. C 6 H 12 O 6 → 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 CH 2 =CH 2 + H 2 O → C 2 H 5 OH (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → 3C 17 H 33 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 CH 2 =CH–CH 2 Cl + NaOH → CH 2 =CH–CH 2 OH + NaCl CH 3 –CH(CH 3 )Cl + NaOH → CH 3 –CH(CH 3 )OH + NaCl CH 3 CHO + H 2 → CH 3 CH 2 OH HCOOCH 3 + NaOH → HCOONa + CH 3 OH Câu 30: Đáp án A Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. → a đúng Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit → b đúng Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều có tính chất của ancol đa chức → hòa tan Cu(OH) 2 , tạo phức màu xanh lam → c đúng Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, thu được 2 loại monosaccarit → d sai Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thu được Ag → e đúng Saccarozơ không tác dụng với H 2 → f sai Câu 31: Đáp án A ⎧C3H4O 2 : a ⎪C3H6O : b X ⎨ → a + b + 2c + 2d = 2nH = 0,6 2 ⎪C6H10O 4 : c ⎪ ⎩C6H6O 2 : d CO 2 ( ) → n = 3 a + b + 2c + 2d = 1,8 → V = 40,32 Câu 32: Đáp án C ⎧Fe ⎧ Al ⎪ ⎪ Al Fe : 0,5 3+ Fe : 0,05.2 ( ) ( ) ⎧Fe OH 2+ ⎧ t° ⎪ H2SO ⎪ 4 NaOH ⎪ 3 X ⎨ ⎯⎯→ Y ⎨ ⎯⎯⎯→ 0,6 mol H2 + Z⎨ ⎯⎯⎯→ ↓ M 3+ du ⎨ ⎩Fe3O4 ⎪Al2O3 ⎪Al ⎪⎩ Fe OH 2 ⎪Fe 2 3O − ⎩ ⎪ 4 SO 4 :1,4 Fe2O t 3 : x ° ⎧ CO,CO ⎯⎯→ 44gam T ⎨ ⎯⎯⎯⎯→ 2 Fe A ⎩FeO : y ⎩ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Khi cho A qua T thì khối lượng chất khí tăng chính là khối lượng O trong T → 16. ( 3x + y) = 0,208.50 →3x + y = 0,65 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG