Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy max{ sin ,cos } Câu 16: Đáp án A Ta có π x x = cos x khi 0 < x < 2 2 2 ( y) ( x + y) ( ) 2 2 2 x y x 2 2 P = + = + ≥ 4 + 8y 1+ x 4 + 8y 4 + 4x 8 + 4 x + 2y Dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Đặt t = x + 2 y, t ≥ 8 . Khi đó 2 t 8 + 4t 2 t P ≥ 8 + 4t Xét hàm số f ( t) = , t ∈ [ 8; +∞) ( ) f t 2 4t + 8t = > 0, ∀t ≥ 8 ( 8 + 4t ) 2 8 ≥ = 5 Suy ra f ( t ) đồng biến trên [ 8;+∞ ) nên f ( t) f ( 8) 8 Vậy max P = ⇔ x = 4; y = 2 5 Câu 17: Đáp án C ⎛ 2m + 1⎞ M ⎜ m; ⎟ ∈ C ⎝ m −1 ⎠ ( ) với m ≠ 1 Tiệm cận đứng x = 1 và tiệm cận ngang y = 2 ( ) ( ) 2a + 1 ⎡a = 4 ⇒ M 4;3 Yêu cầu bài toán ⇔ a − 1 = 3 − 2 ⇔ ⎢ a − 2 ⎢⎣ a = −2 ⇒ M −2;1 Câu 18: Đáp án D ⎛ ⎜ ⎝ 2m + 1⎞ ⎟ ∈ m −1 ⎠ Gọi M m; ( C) . Tiếp tuyến với ( ) 3 2m + 1 y = − x − m + d ( ) ( ) ( ) 2 m −1 m −1 d cắt tiệm cận đứng tại Suy ra trung điểm của AB là Từ giả thiết bài toán ta có ⎛ 2m + 4 ⎞ A⎜1; ⎟ ⎝ m −1 ⎠ C tại M có dạng: và d cắt tiệm cận ngang tại B ( 2m − 1;2 ) ⎛ 2m + 1⎞ N ⎜ m; ⎟ ≡ M ⎝ m −1 ⎠ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 ⎛ 2m + 1 ⎞ IN = 10 ⇔ m − 1 + ⎜ − 2⎟ = 10 ⇔ m∈ 0;2; −2;4 ⎝ m −1 ⎠ 2 2 ( ) { } Vậy có 4 điểm M cần tìm Câu 19: Đáp án C ⎛ 3x − 2 ⎞ ⎜ 0 ⎟∈ 0 ≠ − ⎝ x0 + 1 ⎠ 0 Gọi M x ; ( C)( x 1) Tiếp tuyến d với ( ) C tại M có phương trình: 3x − 2 5 − = − x + 1 + 1 0 y x x 0 0 ( ) ( ) 2 0 x Do d cắt tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt tại A, B và ∆ IAB có cos BAI = 5 26 nên BAI = 5 26 Lại có BAI là hệ số góc của tiếp tuyến d mà y ( x ) ( x 1) 0 5 ⎡x 5 1 1 + ⎣ ( x ) 2 0 = 0 = ⇔ 2 0 + = ⇔ ⎢ x0 = − 2 5 ' = > 0 nên ( x + 1) 0 2 Vậy có hai tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán y = 5x − 2; y = 5x + 2 Câu 20: Đáp án A Giả sử giá thuê mỗi căn hộ là 2000000 + 10000x (đồng/tháng). Khi đó, theo đề bài số căn hộ bị bỏ trống là 2x và số căn hộ được thuê là 50 − 2x . Do đó số tiền công ty thu được mỗi tháng là ( 2000000 100000 )( 50 2 ) 200000( 20 )( 25 ) S = + x − x = + x − x Để công ty thu được nhiều lợi nhuận nhất, ta cần tìm x ∈ [ 0;25] sao cho hàm số f ( x) = ( 20 + x)( 25 − x) đạt giá trị lớn nhất 5 f ' x = 5 − 2 x; f ' x = 0 ⇔ x = 2 Ta có ( ) ( ) Lập bảng biến thiên ta thu được Khi đó, giá thuê cho mỗi căn hộ là 2025 5 max f ( x) = = x = x∈[ 0;25] 4 2 5 2000000 + 100000. = 2250000 (đồng/tháng) 2 Câu 21: Đáp án C 2 3 Đặt t = log x + 1 . Do 1 ≤ x ≤ 3 nên 1 ≤ t ≤ 2 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn 0 ⎡1;3 ⎣ ⇔ Phương trình t 2 − 1+ t − 2m − 1 = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn [ 1;2 ] 3 ⎤ ⎦ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG