Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có 1 a AEI = 60 ° , EF = AA' = 6 6 a IF = EF.tan 60° = 6 3 2 2 a 3 R = AF + FI = Câu 44: Đáp án C Quay quanh Quay quanh Do đó V1 = 2V 2 AD V AB V Câu 45: Đáp án D 3 2 : 1 = π AB . AD = 4 2 : 2 = π AD . AB = 2 R ∆ ABC có BC = 2Rsin 75° = ( 6 + 2 ) 2 R 6 ∆ BHC có BH = BC sin 60° = ( 3 + 1) 4 ( ) 2 3 Sxq = π BH. BC = π R 3 + 1 4 2 π π Câu 46: Đáp án B Đặt hình lập phương vào hệ trục tọa độ Oxyz sao cho O ≡ A; Ox, Oy, Oz hướng theo AB, AD, AE . Gọi a > 0 là cạnh hình lập phương. Khi đó ⎛ a ⎞ ⎛ a ⎞ ⎛ a ⎞ ⎛ a ⎞ M ⎜ a;0; ⎟, N ⎜ ;0; a ⎟, P ⎜ 0; a; ⎟, M ⎜ ; a;0⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎛ a a ⎞ ⎛ a a ⎞ ⎛ a a ⎞ Ta có MN = ⎜ − ;0; ⎟, QP = ⎜ − ;0; ⎟, MQ = ⎜ − ; a; − ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 2 ⎠ Suy ra a 2 a 6 MN = QPMN MQ = 0, MN = , MQ = 2 2 Vậy MNPQ là hình chữ nhật Câu 47: Đáp án D (S) có tâm ( 2;1; 1) Giao tuyến của ( ) I − và bán kính α và (S) là đường tròn ⎡m < −4 ⇔ d ( I ( α )) < R ⇔ m + 1 > 3 ⇔ ⎢ ⎣m > 2 = + 2 + 1 = + 1 2 R m m m DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 48: Đáp án D * Xét mệnh đề (I): Gọi I, J lần lượt là trung điểm AB, CD. Khi đó MA + MB = MC + MD ⇔ 2MI = 2MJ ⇔ MI = MJ Do đó tập hợp các điểm M là mặt phẳng trung trực của IJ Vậy mệnh đề này đúng. * Xét mệnh đề (II): Gọi G là trọng tâm tứ diện ABCD Khi đó MA + MB + MC + MD = 4 ⇔ 4MG = 4 ⇔ MG = 1 Do đó tập hợp các điểm M là mặt cầu tâm ( 1;2;3 ) Vậy mệnh đề này đúng Câu 49: Đáp án C ( 1 ;3 3 ;3 2 ) M ∈ d ⇒ M − t + t + t Ta có: ( ( )) d M α ⇔ t = 9 ⇔ t = ± 9 ( ) ( ) 1− t + 2 3 + 3t − 2 3 + 2t −1 = 3 ⇔ = 3 ( ) 2 2 2 1 + 2 + −2 Suy ra M ( 10; −24; −15 ), M ( − 8;30;21) Câu 50: Đáp án D G và bán kính R = 1 Gọi I = d1 ∩ d2 . Khi đó tọa độ điểm I (nếu có) là nghiệm của hệ phương trình ⎧2x − y + z − 4 = 0 ⎪x + z − 3 = 0 ⎨ ⇒ I ⎪3x + y − 7 = 0 ⎪ ⎩2y + 3z − 5 = 0 d1, d 2 và 3 d đồng quy ( 2;1;1) ⎧2 + m + 2 − 3 = 0 ⇔ I ∈ d3 ⇔ ⎨ ⇔ m = −1 ⎩4 + 1 + 1 − 6 = 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG