Views
2 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⇔ Phương trình t 2 + t − 2 = 2m có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn [ 1;2 ] Xét hàm số f ( t) = t 2 + t − 2, t ∈ [ 1;2 ] ( ) = + > ∀ ∈[ ] ⇒ ( ) là hàm đồng biến trên [ 1;2 ] f ' t 2t 1 0, t 1;2 f t ( ) ( ) ( ) ⇒ f 1 ≤ f t ≤ f 2 ⇔ 0 ≤ m ≤ 2 Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán Câu 22: Đáp án B • Tập xác định: D = ( 0; +∞ ) 1− ln x y ' = = 0 ⇔ x = e x • 2 • Lập bảng biến thiên và suy ra hàm số Câu 23: Đáp án D Ta có 6 12 6 12 2 12 8 a. a a . a a = = = a. a a . a a 3 4 12 4 12 3 12 7 Câu 24: Đáp án D 12 a ( ) ln x y = có một cực đại x 2 log2 60 log2 2 .3.5 1 ⎛ 1 1 ⎞ 1 ⎛ a + b ⎞ Ta có log6 60 = = = 1 1 4 ⎜ + + ⎟ = ⎜ + ⎟ log 16 log 2 2 ⎝ a b ⎠ 2 ⎝ ab ⎠ Câu 25: Đáp án A 2 2 Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số dương ( ) 3 I .log b + log c + log a ≥ 3 log b.log c.log a ≥ 3 (mệnh đề đúng) a b c a b c 2 2 2 3 2 2 2 3 ( II ) b c a b c a .log + log + log ≥ 3 log .log .log ≥ 3 8 = 6 (mệnh đề sai) a b c a b c Câu 26: Đáp án A 2 2 2 ( ) 2 4 8 4 4 4 ⎛ x − 1⎞ x + 2x + 1 ⎛ x −1⎞ x −1 x + 1 Ta có 1+ ⎜ 1 1 1 2 ⎟ = ⇒ + + 4 ⎜ 2 ⎟ = + = 2 2 ⎝ 2x ⎠ 4x ⎝ 2x ⎠ 2x 2x Do x > 0 nên P 2 x + 1 1 = 2 2 2 . Thay ( 2 2 − x ) x ( 2 2 −2 2 ) 2 − ( 2 − 2 2 ) 1 2 − 2 − 2 + 1 2 2 + 2 P = . 2 = 1 2 − 2 2 Câu 27: Đáp án D = − vào P ta được 2 2 2 −2 2 2 − 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 756839 Ta có p ( p ) + 1 = 2 ⇒ log + 1 = 756839.log 2 ≈ 227823,68 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 28: Đáp án C Đặt ⇒ p + 1 ≈10 ⇒ 10 < p + 1 < 20 227823,68 227823 227824 ( + − ) ( + − ) ( + − ) 1 x y z x y z x y z x y z = = = log x log x log x t Suy ra log x = tx( y + z − z) ⇔ y log x = txy ( y + z − x) ( ) log ( ) log y = ty z + x − y ⇔ x y = txy z + x − y Từ đó ta có x log y + y log x = 2 txyz ( 1) Từ (1), (2) và (3) suy ra ( ) y log z + z log y = 2 txyz 2 ( ) z log x + x log z = 2 txyz 3 x log y + y log x = y log z + z log y = z log x + x log z ( ) ( ) ( ) ⇔ log x y = log z y = log z x ⇒ x y = z y = z x Câu 29: Đáp án B Ta có y x y z x z y x y z x z x ( 2 + e ) e dx d = = ln 2 + = ln 2 + − ln 2 + x 2 + e 2 + e 2 x 2 2 ∫ ∫ x −1 −1 e 3 3 2 + e 2e + e ae + e ln = ln = ln −1 2 + e 2e + 1 ae + b x 2 −1 ( e ) ( e ) ( e ) π π Suy ra a = 2; b = 1 hay P = sin ⎛ ⎜ + 2017π ⎞ ⎟ + cos ⎛ ⎜ + 2018π ⎞ ⎟ = −1 ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ Câu 30: Đáp án C Do 1 2 ∫ 3 1 2 8 dx = mx m 3 x + + + − C nên 1 ⎛ 2 ⎞ 1 = 3 1 3 2 ⎜ x + + C ⎟ = ⇒ m = mx + m −8 ⎝ 3 ⎠ 3x + 1 e 2 2 Khi đó I = ∫ x ln xdx = ( e −1) Câu 31: Đáp án D 1 1 4 1 1 x −1 ' Ta có g '( x) = 2x − = > 0, ∀ x > 1⇒ g ( x) đồng biến trên ( 1;+∞ ) 2 ln x ln x ln −1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG