Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ( ) ( ) x + yi − 4i + x + yi + 4i = 10 ⇔ x + y − 4 i + x + y + 4 i = 10 ( ) ( ) 2 2 2 2 ⇔ x + y − 4 + x + y + 4 = 10 Gọi F ( 0; 4 ), F ( 0;4) 1 − . Khi đó MF1 + MF2 = 10 Vậy tập hợp các điểm M cần tìm là elip nhận F1 F 2 = 8 làm tiêu cự, trục lớn bằng 10. Elip này có phương trình là 2 2 x y + = 1 9 25 Câu 38: Đáp án C ( ) 3 ⎧ 2 3 1 + 3 = 1 + 3 3i + 3.3i + 3 3i = − 8 ⎪ ⎪ 3 2 3 Ta có ⎨( 1 − 3) = 1 − 3 3i + 3.3i − 3 3i = − 8 ⎪ 2 ⎪ ( 1+ i) = 2i ⎪⎩ Do đó 12 ( ) ( ) 6 ( 1− 3i ) ( 1+ i) 4 ( ) ( ) ( −8 ) .( 2i) ( ) 1+ 3i 2 − i −8 . 2 − i 8 2 − i x = = = − = 8 6 2 3 ( 1+ 2i) = 8 + 16i i Theo giả thiết ta có 2 ( ) ( ) 8 + 16i + 8b 8 + 16i + 64c = 0 2 ( ) ( ) ( ) ⇔ 1+ i + b 1+ 2i + c = 0 ⇔ 2b + 4 i + b + c − 3 = 0 ⎧2b + 4 = 0 ⎧b = −2 ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⎩b + c − 3 = 0 ⎩c = 5 w = − 2 + 5 = 29 Vậy ( ) 2 2 Câu 39: Đáp án A Gọi z = a + bi với a, b ∈ R Khi đó phương trình ( )( ) ( )( ) z + z 1+ i + z + z 2 + 3i = 4 − i trở thành: ( ) ( ) ( ) ( ) 2a 1+ i + 2b 2 + 3i = 4 − i ⇔ 2a + 4b + 2a + 6b i = 4 − i ⎧ 1 a = ⎧2a + 4b = 4 ⎪ 2 1 1 Do đó: ⎨ ⇔ ⎨ ⇒ z = − i ⎩2a + 6b = −1 ⎪ 1 2 2 b = − ⎪⎩ 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 20 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Ta có: 3 z + z + 1 1 w = = z + 2 2 z + 1 z + 1 . Thay 1 1 z = − i vào ta được: 2 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 1 1 1 1 1 13 1 w = − i + = − i + = − i 2 2 2 ⎛ 1 1 ⎞ 2 2 1 1 10 10 i 1 − i + ⎜ − ⎟ + ⎝ 2 2 ⎠ 2 Suy ra 2 2 ⎛ 13 ⎞ ⎛ 1 ⎞ 170 w = ⎜ ⎟ + ⎜ − ⎟ = ⎝10 ⎠ ⎝ 10 ⎠ 10 Câu 40: Đáp án D Từ giả thiết ta có ∆ASB vuông tại a a 3 AB = a; SA = ; SB = 2 2 AB S ⇒ SH = ⇒ ∆SAH đều. 2 Gọi M là trung điểm của AH thì SM ⊥ AB Do ( SAB) ⊥ ( ABCD) nên SM ⊥ ( ABCD) 3 1 a Vậy V = SM. SKCD = 3 32 Câu 41: Đáp án C Áp dụng định lí côsin cho AH = a Do ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ ( A' BC ) ⊥ ( ABC ) ( A' AH ) ⊥ ( ABC ) A' H = ( A' BC ) ∩( A' AH ) ( ) ⇒ A' H ⊥ ABC ⇒ A' AH = 60° Do ∆ AA' H vuông tại H nên ( ( )) ∆ AHC ta dễ dàng tính được A' H = d A' ABC = AH.tan 60° = a 3 1 9a V = S . d A' ABC = .3 a. a 3.sin 30 ° . a 3 = 2 4 Vậy ABC ( ( )) Câu 42: Đáp án A Kẻ đường sinh B ' B . Khi đó B ' B = O ' O = R 6 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ta có AB R 2 3 tanα = tan AB ' B − = = ⇒ α = 30° B ' B R 6 3 Câu 43: Đáp án C Trang 21 3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG