Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3 ⎛ 4a ⎞ ⇔ yCD. yCT > 0 ⇔ −4⎜ − 4⎟ > 0 ⇔ a < 3 ⎝ 27 ⎠ Câu 20: Đáp án D • Ta có C '( x) • C ( x) = 2 2 − 24 + 70 x x ( x − 6) 2 ⎡x = 5 ' = 0 ⇔ ⎢ So điều kiện x > 6 , chọn x = 7 ⎣x = 7 Vậy để tổng chi phí lớn nhất thì công ty cần cải tiến 7 đơn vị sản phẩm Câu 21: Đáp án A Bất phương trình tương đương với ( ) x 2 2 3 − 9 ≤ 0 ⇔ − 9 ≤ 0 ⇔ −3 ≤ ≤ 3 x x x Vậy S = [ − 3;3] Câu 22: Đáp án B • Ta có y ' = ( − x) ⎡x = 1 y ' = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = e • 2 2 ln ln x 3 2 • y ( 1) 0; y ( e ) ; y ( e ) x 2 9 4 e e = = = . Suy ra M 3 2 2 ⎛ 4 Q e M m e ⎜ ⎝ e = 2 + = 2 + = 2 • Vậy ( ) Câu 23: Đáp án A * Xét mệnh đề (I): ⎞ 0⎟ 2 ⎠ log k = 1+ 2log a + ... + n log a = 1+ 2 + ... + n a a a 2 ( 1) n n + n + n = = (mệnh đề đúng) 2 2 * Xét mệnh đề (II): log a + log b log a + b log log a + > ⇔ ab > b 2 2 2 a + b ⇔ ab > (mệnh đề sai) 2 Câu 24: Đáp án C 4 = và m = 0 e DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định log3 7 log7 11 log11 25 log3 7 log7 11 log11 25 Ta có T = ( a ) + ( b ) + ( c ) ( ) log11 25 1 log3 7 log7 11 3 2 2 = 27 + 49 + 11 = 7 + 11 + 25 = 469 Câu 25: Đáp án D Đặt 1 1 − 6 6 x = a , y = b . Khi đó 2 2 3 3 3 3 3 3 ( )( )( ) ( )( ) K = x + y x − xy + y x − y = x + y x − y 6 6 −1 1− ab = x − y = a − b = a Câu 26: Đáp án B Ta có xn = log2010 n với n = 2,3,4,... Khi đó a = x + x + x + x 11 12 13 24 = log 11+ log 12 + log 13 + log 14 + log 24 2010 2010 2010 2010 2010 2010 ( ) = log 11.12.13.14.24 63 64 65 66 67 2010 ( ) b = x + x + x + x + x = log 63.64.65.66.67 − = log 2.3.5.6.7 = log 2010 = 1 Suy ra b a ( ) Câu 27: Đáp án B Ta có 9a 2010 2010 + b ⎞ + b = 10ab ⇔ ⎜ ⎟ = ab ⎝ 4 ⎠ 2 2 ⎛ 3a Suy ra ( ab) 2 2 ⎛ 3a 3a log log log + b ⎞ ⎛ b a b log log + ⎞ ⎜ ⎟ = ⇔ ⎜ ⎟ = + ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ 2 Câu 28: Đáp án A Theo công thức đã cho thì cường độ ánh sáng thay đổi khi đi từ độ sai h 1 đến h2 là I I I . e −µ h1 1 0 = = −µ h2 2 I0. e e −µ ( h −h ) 2 1 Do đó khi đi từ độ sau 2m xuống độ sau 20 m thì cường độ ánh sáng giảm đi e ( − ) = e ≈ 8,7947.10 lần 1,4 20 2 25,2 10 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Giá trị này rất lơn chứng tỏ ở độ sâu 20 m dưới mặt nước biển gần như không có ánh sáng được chiếu tới Câu 29: Đáp án B MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG