Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ♦ CB 3 : BT e kiểu "mới": ∑n NO3 – trong muối KL = 3n NO + 2n O trong Y = 0,2539m ÷ 8 + 0,69 mol. ||→ m muối = m KL + m NO3 – = 0,7461m + 62 × (0,2539m ÷ 8 + 0,69) = 5,184m Giải phương trình → yêu cầu giá trị của m ≈ 17,320 gam. Chọn đáp án B. ♦. Câu 33: Đáp án A • (1)0,3 mol NaOH + 0,1x mol AlCl 3 → 0,1 mol Al(OH) 3 ↓ (2)Thêm tiếp 0,2 mol NaOH → 0,14 mol Al(OH) 3 ↓ → Giai đoạn (1) kết tủa chưa tan; (2) kết tủa tan một phần • 3NaOH + AlCl 3 → Al(OH) 3 ↓ + 3NaCl (*) Al(OH) 3 + NaOH dư → NaAlO 2 + 2H 2 O Theo (*) n NaOH = 3 × n AlCl3 = 3 × 0,1x = 0,3x mol; n Al(OH)3 = 0,1x mol. Theo (**) n Al(OH)3 phản ứng = 0,1x - 0,14 mol → n NaOH = 0,1x - 0,14 mol → ∑n NaOH = 0,3x + 0,1x - 0,14 = 0,3 + 0,2 → x = 1,6 Câu 34: Đáp án C Câu 35: Đáp án A Ta có phản ứng: CuS + O 2 t° ⎯⎯→ CuO + SO 2 . m Giảm = m CuS – m CuO = 96a – 80a = 4,8 ⇒ m = 0,3 × 96 = 28,8 gam. a = 0,3 mol. Ta có CuOO + NH 3 → Cu và sau đó: Cu + HNO 3 → NO. Bảo toàn e ta có: 3n NO = 2n Cu = 2×0,3 = 0,6 ⇔ n NO = 0,2 mol. ⇒ V N2O = 0,2 × 22,4 = 4,48 lít Câu 36: Đáp án D Câu 37: Đáp án D Có thể tạo được tối đa 4 dipeptit nhờ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Gly và Ala là Gly-gly. Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly → 1 sai axit amino axetic có chứa nhóm NH 2 nên có thể tham gia phản ứng với HCl → 2 đúng axit axetic và amino axit đều chứa nhóm COOH nên có thể tác dụng với bazo tạo muối và nước → 3 đúng Axit axetic và axit α-amino glutaric làm đổi màu quì tím thành đỏ → 4 sai Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly – Ala – Gly – Ala – Gly có thể thu được tối đa 2 dipeptit là Gly- Ala, Ala-Gly → 5 đúng DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Cho Cu(OH) 2 vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu tím → 6 sai Câu 38: Đáp án A X có phản ứng màu biure, dựa vào đáp án loại B và D. Trang 12 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com T làm dung dịch I 2 hóa xanh tím ⇒ T là hồ tinh bột ⇒ Loại C http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 39: Đáp án D Gọi số mắt xích của A là n X n + nKOH → muối + H 2 O Có n A = n KOH = 0,25 mol Bảo toàn khối lượng → m + 0,25n. 56 = m + 219,5 + 0,25. 18 → n = 16 ⇒ Số liên kết peptit trong X là = (16–1) = 15. Câu 40: Đáp án C Ghép 2X + 3Y + 5Z → 1M [(X) 2 -(Y) 3 -(Z) 5 peptit mạch dài] + 9H 2 O (1). Thủy phân N hay M đều cho 0,8 mol Gly + 0,9 mol Ala + 1 mol Val ||→ tỉ lệ số Gly : Ala : Val = 8 : 9 : 10. Biện luận số α-amino axit tạo M: tối thiểu số α-amino axit cần = 2 × (4 + 1) + 3 × (1 + 1) + 5 × (1 + 1) = 26. tối đa số α-amino axit cần = 2 × (1 + 1) + 3 × (1 + 1) + 5 × (4 + 1) = 35. ||→ giữa khoảng này thì chỉ có duy nhất TH số Gly = 8, Ala = 9 và Val = 10 (∑số = 27). ||→ 1M = 8Gly + 9Ala + 10Val – 26H 2 O. Thay vào (1) ||→ có: 2X + 3Y + 5Z = 8Gly + 9Ala + 10Val – 17H 2 O. ||→ có n H2O = 0,17 mol. Vậy, yêu cầu giá trị m = m X + m Y + m Z = 60 + 80,1 + 117 – 0,17 × 18 = 226,5 gam. Chọn C. ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG