Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. (I) B. (II) C. (III) D. (IV) Câu 37: Cho hàm số ( ) x 4 f x = . x 4 + 2 ⎛ 1 ⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ 3 ⎞ ⎛ 2013 ⎞ ⎛ 2014 ⎞ Tính tổng S = f ⎜ ⎟ + f ⎜ ⎟ + f ⎜ ⎟ + ... + f ⎜ ⎟ + f ⎜ ⎟ ⎝ 2015 ⎠ ⎝ 2015 ⎠ ⎝ 2015 ⎠ ⎝ 2015 ⎠ ⎝ 2015 ⎠ A. 2014. B. 2015. C. 1008. D. 1007. Câu 38: Số các giá trị nguyên của tham số m [ 2018;2018] ( ) ( ) 2 3 x m 2 x 4 m 1 x 4x + + + = − + có nghiệm là ∈ − để PT A. 2016. B. 2010. C. 2012. D. 2014. 0 0 Câu 39: Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R có BAC = 75 , ACB = 60 . Kẻ BH ⊥ AC. Quay tam giác ABC quanh trục AC thì ∆BHC tạo thành hình nón xoay có diện tích xung quanh bằng? 2 π A. ( ) R 3 2 . 3 1 . 4 + B. π 2 R 3 . 4 2 2 πR 3 π C. . ( 2 + 1 ) . D. ( + ) 4 R 3 . 3 1 . 4 Câu 40: Cho một đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất sao cho 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật A. 3 323 B. 4 9 C. 2 969 Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông; SA AB a trung điểm AD, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BM A. a 14 6 B. Câu 42: Cho hàm số ( ) 6a 14 ax 3x ⎧e − e khi x ≠ 0 ⎪ y = f x = 2x ⎨ . ⎪ 1 khi x = 0 ⎪⎩ 2 C. a 14 2 D. 7 216 SA ⊥ ABCD . Gọi M là = = và ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN x = 0. D. 2a 14 Tìm giá trị của a để hàm số ( ) f x liên tục tại điểm MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. a = 2. B. a = 4. C. 1 a = − . D. 4 1 a = − . 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 43: Cho hình chóp S.ABC có độ dài cạnh SA = BC = x, SB = AC = y, SC = AB = z thỏa mãn điều kiện A. 3 6 . 8 2 2 2 x + y + z = 9. Tính giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp S.ABC. B. 3 6 . 4 C. 6 . 4 D. 2 6 . 5 Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2 2 2 2 2 2 2 ( ) ( )( ) ( ) 1− m 2n.x + 4mn.y + 1+ m 1− n .z + 4 m n + m + n + 1 = 0, với m, n là tham số thực tùy ý. Biết rằng mặt phẳng (P) luôn tiếp xúc với một mặt cầu cố định khi m, n thay đổi. Tìm bán kính mặt cầu đó? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 45: Cho hai số phức z 1, z 2 thỏa mãn z1 = z2 = z1 − z2 = 1. Tính giá trị của biểu thức 2 2 ⎛ z ⎞ ⎛ z ⎞ 1 2 P = ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ . ⎝ z2 ⎠ ⎝ z1 ⎠ A. P = 1− i. B. P = −1− i. C. P = − 1. D. P = 1+ i. Câu 46: Cho hàm số ( ) f 2 . nhỏ nhất của ( ) f x liên tục trên + R thỏa mãn ( ) 1 f ' x x , x x + ≥ + ∀ ∈ R và ( ) A. 3. B. 2. C. 5 + ln 2. D. 4. 2 Câu 47: Hàm số y f ( x) nhiêu điểm cực trị? = có đúng 3 điểm cực trị là 2; 1 f 1 = 1. Tính giá trị 2 − − và 0. Hỏi hàm số y f ( x 2x) A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. = − có bao Câu 48: Cho khối nón cụt có R, r lần lượt là bán kính hai đáy và h = 3 là chiều cao. Biết thể tích khối nón cụt là V = π , tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = R + 2r. A. 2 3. B. 3. C. 3 3. D. 2. 2 x −2x−3 −log 5 − y+ 4 3 Câu 49: Có tất cả bao nhiêu cặp số thực (x,y) thỏa mãn đồng thời các điều kiện 3 = 5 và ( ) 2 4 y − y − 1 + y + 3 ≤ 8? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN x Câu 50: Cho hàm số y = f ( x) với f ( 0) = f ( 1) = 1. Biết rằng: ⎡ ( ) ( ) Tính 2017 2017 Q = a + b . 1 ∫ 0 e ⎣f x + f ' x ⎤⎦ dx = ae + b. ( ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER